آزمون تافل جدید : تغییرات آزمون تافل از ماه آگوست ۲۰۱۹

طبق اطلاعیه ای که ETS (سازمان برگزار کننده آزمون تافل) اعلام کرده است، قرار است آزمون تافل IBT (تافل اینترنتی) دچار تغییراتی بشود. این تغییرات در آزمون تافل جدید بیشتر در جهت کم شدن تعداد سوال ها خواهد بود که در نتیجه منجر به کوتاه تر شدن زمان آزمون میشود. آزمون TOEFL جدید ۳۰ دقیقه کوتاه تر خواهد بود و زمان کلی آن سه ساعت میباشد.

دلیل این کار بدین صورت مطرح شده است که آزمون تافل جدید تجربه بهتری به داوطلبان ارائه خواهد کرد، چون با کاهش تعداد سوال ها و طول زمان آزمون، عملکرد و تمرکز داوطلبان نیز بالاتر خواهد رفت. در واقع ETS معتقد است با توجه به اطلاعات بسیار زیادی که از برگزاری آزمون های تافل در سراسر دنیا جمع آوری کرده است، به این نتیجه رسیده است که با اعمال این تغییرات و کوتاه کردن آزمون تافل، کیفیت آزمون و دقت آن در ارزیابی سطح زبان داوطلبان تغییری نخواهد کرد.

تغییرات آزمون تافل جدید از August 2019

در آزمون های تافل که بعد از تاریخ اول آگوست ۲۰۱۹ برگزار می شوند، سه بخش خواندن  (Reading)، شنیداری  (Listening) و گفتاری (Speaking) تغییر خواهند کرد.

طبق اطلاعاتی که از تغییرات آزمون تافل جدید ارائه شده است، بخش Writing (نوشتاری) این آزمون تغییری نخواهد داشت و همچنان دو سوال در قسمت رایتینگ خواهیم داشت که برای پاسخگویی به آنها ۵۰ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

تغییرات بخش Reading آزمون تافل جدید

در آزمون تافل جدید (بعد از آگوست ۲۰۱۹)، در بخش ریدینگ سه یا چهار متن خواهیم داشت که هر کدام ده سوال دارند. البته در شرایط عادی بخش ریدینگ سه متن دارد که برای آن ۵۴ دقیقه زمان در نظر گرفته شده. در صورتی که بخش ریدینگ شما لانگ فرمت باشد، شما چهار متن برای خواندن و۴۰ سوال برای پاسخ دهی خواهید داشت که برای پاسخ دهی به سوال های این چهار متن به شما ۷۲ دقیقه زمان داده میشود.

در آزمون های تافل قبل از این تاریخ، هر متن بخش ریدینگ بین ۱۲ تا ۱۴ سوال دارد که در حالت نرمال سه متن و ۶۰ دقیقه زمان برای خواندن فرصت دارید و در حالتی که اگر ریدینگ لانگ فرمت باشد چهار متن و ۸۰ دقیقه زمان برای پاسخ دهی خواهید داشت.

تغییرات بخش Listening آزمون تافل جدید

در آزمون تافل پس از آگوست سال ۲۰۱۹، بخش لیسنینگ هم کوتاه تر می شود. در فرمت نرمال این بخش، همچنان دو مکالمه خواهید داشت که از هر کدام پنج سوال مطرح می شود. اما تعداد لکچر(سخنرانی) های آزمون کاهش پیدا خواهد کرد و به جای چهار لکچر، شما فقط سه لکچر خواهید داشت که از هر کدام از آنها مثل قبل شش سوال مطرح می شود.

در حالتی که بخش Listening شما لانگ فرمت باشد، یک مکالمه و یک لکچر دیگر هم اضافه خواهد شد که این یعنی در لانگ فرمت Listening تافل بعد از آکوست ۲۰۱۹، یک لکچر کمتر خواهیم دید. پس در مجموع در حالت لانگ فرمت Listening  تافل، شما سه مکالمه و چهار لکچر خواهید داشت.

تغییرات بخش  Speaking آزمون تافل جدید

در بخش speaking آزمون تافل جدید بعد از آگوست سال ۲۰۱۹، دو سوال کمتر خواهیم دید. در این بخش در حال حاضر دو سوال Independent (مستقل) و چهار سوالIntegrated  (ترکیبی) وجود دارد. اما در آزمون تافل جدید، یکی از سوال های independent  و یکی از سوال های Integrated حذف میشوند و شما فقط یک سوال از نوع Independent و سه سوال از نوع Integrated خواهید داشت.

نمره دهی آزمون تافل جدید

آزمون تافل جدید درست مثل آزمون تافل قبلی نمره دهی خواهد شد و شما برای هر مهارت نمره ای از صفر تا ۳۰ دریافت خواهید کرد که در مجموع نمره کل شما نمره ای بین صفر تا ۱۲۰ خواهد بود. بنابراین در سیستم نمره دهی آزمون TOEFL تغییری ایجاد نشده است.

ارسال بهترین نمره های شما با MyBest Scores

یکی از تغییراتی که در سیستم گزارش نمره های تافل ایجاد شده است، گزارش بهترین نمره های آزمون های تافل دو سال اخیر شماست. این به این معنی است که در کارنامه تافل جدید، به جز نمره شما در آخرین آزمونی که داده اید، بخشی با عنوان MyBest™ Scores  وجود خواهد داشت که در آن بهترین نمره هر یک از مهارت های شما در آزمون هایی که در دوسال گذشته (از تاریخ آزمون فعلی) گزارش میشود.

با توجه به اینکه این سیستم گزارش نمره تافل جدید است، هنوز نمیتوان به طور قطع در این مورد نظر داد که آیا دانشگاه ها به این بخش MyBest Score اهمیتی میدهند و این بخش را به عنوان معیاری برای پذیرش دانشجو ها در نظر میگیرند یا خیر. هر چند که حتی اگر همه دانشگاه ها هم به این نمره اهمیتی ندهند، احتمالاً دانشگاه هایی خواهند بود که در شرایطی خاص MyBest Score  را در پذیرش به دانشجو ها مد نظر قرار بدهند. بنابراین در مجموع این شیوه گزارش نمره میتواند به نفع داوطلبان و یا کاندید های آزمون TOEFL جدید باشد.

تغییرات آزمون تافل به طور خلاصه:

  • کاهش تعداد سوال های بخش  Reading
  • کاهش تعداد لکچرهای بخش  Listening
  • کاهش یکی از سوال های Integrated بخش  Speaking
  • اضافه شدن بهترین نمره های اخذ شده در هر مهارت در دو سال اخیر در کارنامه
به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!