بخش ششم آزمون شنیداری سلپیپ کانادا درتهران

گوش دادن به اخبار

قسمت ششم،مربوط به یک گزارش خبری است که غالبا به شرح اخبار محلی میپردازد. به طور معمول،نگارش گزارش های خبری با محتوای ساده تر و نه چندان پیچیده صورت میگیرد.هدف شما در این قسمت این است که موضوع کلی خبر را بیابید حتی اگر همه ی جزئیات را درک نکنید.شما درمی یابید که پنج پاسخ صحیح با هم ترکیب شده اند تا خلاصه ای مختصر از این اتفاق خبری بسازند.یک مهارت مهم در حین گوش دادن به این بخش، توانایی تشخیص تفاوت میان داستان اصلی و جزئیات کم اهمیت تر است.این قسمت دارای ۵ دقیقه زمان برای گوش دادن به خبر و پاسخگویی به ۵ سوال مربوطه میباشد.

به نمونه ی زیر توجه کنید:

Listen to the following news item. You will hear the news item only

once. It is about 1.5 minutes long.

The official said that too many people get into trouble on the sea due to

inexperience. [S2] Before going on boating trips, people should carefully check tide

tables and charts of the area. [S3] Above all, people should wear life jackets at all

times when on the water. [S4] Every year, there are hundreds of incidents in which

people fall off boats or small boats get into trouble at sea. [S5] If the people on

board are wearing life jackets (and fortunately most are), their chances of survival

are very high.

Choose the best way to complete each statement from the dropdown

Menu.

 

The official said that boating accidents

  1. a) are rare occurrences and few people die
  2. b) are common, but few people die
  3. c) are common and often cause death
  4. d) are rare, but exceedingly dangerous

 

نحوه ی پاسخگویی به این بخش:

  • ارام اما هوشیار باشید.با توجه کامل گوش کنید تا مطالب را به درستی درک کنید.
  • از دفترچه ای که در اختیارتان قرار داده شده برای یادداشت برداری استفاده کنید. به یاد داشته باشید؛هرچه در بخش شنیداری ازمون پیش میروید،فایل های صوتی طولانی تر میشوند.یادداشت برداری از نکات کلیدی،میتواند هنگام پاسخگویی به سوالات در به یاد اوردن جزئیات مهم کمک کننده باشد.با این حال پاسخ سوالات باید کامل باشد و نباید نکتهی مهمی از قلم افتاده باشد.نحوه ی نت برداری صحیح،همانند تمامی مهارت های دیگر نیازمند تمرین است.از ان جایی که با پیشروی در امتحان،با سوالات دشوارتری نیز رو به رو میشویم، برای پاسخگویی به برخی سوالات،به بیش از یک داده نیاز خواهیم داشت.بنابراین به تمام جزئیات با دقت گوش دهید.زیرا ممکن است برخی از اطلاعات و ایده های اصلی در دل این جزئیات نهفته شده باشد.
  • برای انتخاب گزینه ی صحیح،وقت زیادی صرف نکنید.در صورتی که زمان اضافه داشته باشید، میتوانید بازگردید و روی سوال مورد نظر بیشتر فکر کنید.اما هیچ پرسشی را بون پاسخ رها نکنید.این نکته را در نظر داشته باشید که به جواب های نادرست،نمره ی منفی تعلق نخواهد گرفت.
  • استراتژی حذف گزینه،معمولا روش خوبی برای رسیدن به پاسخ است. در مثالی که دیدیم، با استناد به اطلاعاتی که در رونوشت خبر ذکر شده بود،میتوانستیم گزینه های aو d را به راحتی حذف کنیم.با توجه به دو گزینه ی باقی مانده،انتخاب گزینه ی b خیلی دشوار نیست. در بخش بعدی به تحلیل گزینه ها و دلیل انتخاب گزینه ی b میپردازیم.

 

حذف گزینه های نادرست:

گزینه ی a: are rare occurrences and few people die— نادرست

جمله ی چهارم خبر،بیان میکند که سالانه صدها سانحه ی تصادف رخ میدهد.پس استفاده از عبارت “rare occurrence.” نمیتواند در این زمینه صحیح باشد.

گزینه ی c:are common and often cause death— نادرست

اولین بخش جمله،با متن خبر سازگار است.اما بخش دوم ان و استفاده از عبارت “oftencauses death,” مخالف با قسمتی از خبر است که اذعان داشته “شانس نجات یافتن بسیار بالاست” کلید پاسخگویی به این سوال،عبارتی است که در پاراگراف قرار گرفته و بیان میکند که بیشتر مردم جلیقه ی نجات میپوشند.

گزینه ی d: are rare, but exceedingly dangerous— نادرست

همانند دلیلی که در گزینه ی a مطرح کردیم،خبر با استفاده از لغت frequency, به فراوان بودن این تصادفات اشاره دارد و نه کم بودن.

 

نکات مطالعه:

میزان کاربردی بودن تکنیک نت برداری را در خانه امتحان و تمرین کنید.به وب سایت CBC “National” مراجعه و یک ایتم خبری از ان انتخاب کنید.بعد از پخش فایل، سعی کنید تا جایی که میتوانید مطالب را درک کنید و نکات مهم را به خاطر بسپارید.بعد از اتمام ان، این نکات را تا حد ممکن به صورت خلاصه بنویسید.پس از این مرحله، سعی کنید با استفاده از یادداشت برداری های خود،یک خلاصه ی پنج خطی از خبر تهیه کنید و در مرحله ی بعد حد اقل سه سوال در رابطه با ان طرح کنید.هرچه این کار را بیشتر تمرین کنید، قادر خواهید بود خلاصه های مختصر و مفیدتری از مطالب داشته باشید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!