آزمون پی تی ای (PTE) در یک نگاه

آزمون پی تی ای به سه بخش اصلی تقسیم شده است, که تقریبا حدود سه ساعت ( به همراه ده دقیقه استراحت اختیاری ) زمان می برد :

قسمت اول : صحبت کردن و نوشتن ( که حدود ۷۷ تا ۹۳ دقیقه زمان می برد )

قسمت دوم : خواندن ( ۳۲ تا ۴۱ دقیقه )

قسمت سوم : گوش کردن ( ۴۵ تا ۵۷ دقیقه )

در این مقاله درباره ی هر یک از قسمت های این آزمون و بخش های مختلف آن توضیحاتی داده شده است تا شما را بیشتر با این آزمون آشنا سازد.

قسمت اول :  speaking  , reading 

بخش اولمعرفی شخصی

توضیح این قسمت : بعد از خواندن قوانین و دستورالعملات, شما ۳۰ ثانیه زمان دارید تا صدای خود را در هنگام معرفی کردن خود ضبط کنید. این قسمت از آزمون سنجیده و ارزیابی نمیشود, ولی به همراه نمره و امتیاز شما در نهایت به مراکزی که درخواست خود را داده بودید, فرستاده میشود.

برای این بخش ۱ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

 

بخش دوم

این بخش, دارای پنج قسمت است که برای چگونه انجام دادن هر کدام از این قسمت ها توضیحی داده شده است.

 1. بلند خواندن : متنی بر روی صفحه ی نمایشگر ظاهر میشود که شما باید آن را بلند و واضح بخوانید.
 2. تکرار جملات : بعد از گوش کردن به یک جمله, آن جمله را تکرار کنید.
 3. توصیف یک تصویر : تصویری بر روی صفحه ی نمایشگر نمایان میشود که شما باید آن را با جزئیات توصیف کنید.
 4. باز گو کردن یک سخنرانی : بعد از گوش کردن و یا نگاه کردن به یک ویدیو و یا کلیپی از یک سخنرانی, آن سخنرانی را با شیوه و طرز بیان شخصی خود باز گو کنید.
 5. به سوالات کوتاه پاسخ دهید : بعد از گوش کردن به یک سوال, با یک کلمه و یا چند کلمه کوتاه پاسخ دهید.

برای این بخش از آزمون, بین ۳۰ تا ۳۵ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

 

بخش سوم و چهارمنوشته خلاصه  متن

بعد از خواندن یک متن, یک خلاصه ی یک جمله ای ( بین ۵ تا ۷۵ کلمه ) از متن بنویسید.

زمان داده شده برای این بخش ۲۰ دقیقه می باشد.

 

بخش پنجم : خلاصه ی یک متن و یک مقاله بنویسید .

یا یک خلاصه از متن بنویسید و یا یک مقاله ( که بستگی به ترکیبات تکالیف شما در آزمون دارد ) بنویسید.

زمان مشخص شده برای این بخش ۱۰ تا ۲۰ دقیقه می باشد.

 

بخش ششم : یک مقاله بنویسید

یک مقاله از موضوع داده شده ( بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه ) بنویسید.

برای این بخش به شما ۲۰ دقیقه زمان داده میشود.

 

 

قسمت دوم : Reading

سوالات این قسمت از آزمون , پنج نوع سبک مشخص دارد. این سبک ها شامل :

 1. گزینه های انتخابی – گزینه ی مناسب را انتخاب کنید : بعد از خواندن متن, پاسخ سوال را در گزینه ی مناسب, بر اساس مفهوم کلی و یا قسمتی از متن, از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
 2. گزینه های انتخابی پاسخ های متعدد انتخاب کنید : بعد از خواندن متن, برای پاسخ سوال, بر اساس مفهوم کلی و یا قسمتی از متن, بیشتر از یک پاسخ از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.
 3. مرتب کردن و سازمان دهی پاراگراف ها : متن های کوتاه متعددی بر روی صفحه ی نمایشگر(مانیتور) به صورت در هم ریخته و نامرتب نمایان میشود, که باید آن متن ها را در جای مناسب و مرتبط خود قرار دهید.
 4. خواندن جای خالی را پر کنید : یک متن با جا های خالی متعددی بر روی صفحه ی نمایشگر ظاهر میشود, که باید کلمات و یا عبارتهای مناسب و مرتبط با آن قسمت از متن را, از کلمات و عباراتی که در یک کادر آبی وجود دارد انتخاب کرده و در جای خالی مناسب خود بگذارید.
 5. خواندن و نوشتن جای خالی را پر کنید : یک متن با جا های خالی متعددی بر روی صفحه ی نمایشگر ظاهر میشود که باید پاسخ خود را از گزینه ی پاسخ های متعددی که در لیست پایین سوال وجود دارد انتخاب کنید.

برای این قسمت از آزمون, ۳۲ تا ۴۱ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

 

 

قسمت سوم : listening

قسمت گوش کردن آزمون دارای دو بخش است.

بخش اول – خلاصه کردن متن گفته شده از فایل صوتی

بعد از گوش کردن به فایل صوتی, یک خلاصه ی کوتاه ( در حدود ۵۰ تا ۷۰ کلمه ) بنویسید .

برای این بخش حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

بخش دوم

برای این قسمت از تکلیف آزمون گوش کردن, هفت نوع سوال مطرح شده است که در اینجا توضیحی برای هر کدام از این سوال ها و نحوه ی چگونه پاسخ دادن به این سوالات نیز ارائه شده است.

 1. گزینه انتخابی – گزینه های متعددی انتخاب کنید : بعد از گوش کردن به فایل صوتی, پاسخ سوال را از میان گزینه های متعدد و مربوط به مفهوم کلی و یا قسمتی از فایل صوتی که به آن گوش کردید, بیشتر از یک پاسخ انتخاب کنید.
 2. جای خالی را پر کنید : نسخه ای از متنی که از فایل صوتی برای شما پخش میشود, با جا های خالی متعددی, بر روی صفحه ی نمایشگر ظاهر میشود. شما باید در حالی که به فایل صوتی در حال پخش گوش میدهید, کلمات جا انداخته شده را در جای خالی مناسب خود بنویسید.
 3. خلاصه ی قسمت نشان شده ای از متن را بنویسید : بعد از گوش کردن به فایل صوتی, پاراگرافی را که بیشتر خلاصه ای از متن را نشان میدهد و بهتر مفهوم کلی از متن را میرساند انتخاب کنید.
 4. گزینه انتخابی –گزینه ی مناسب را انتخاب کنید : بعد از گوش کردن به فایل صوتی, در پاسخ سوال, گزینه ی مناسب را بر اساس مفهوم کلی و یا قسمتی از محتوای فایل صوتی که به آن گوش کردید, از میان چند گزینه ی دیگر انتخاب کنید.
 5. کلمات جا انداخته شده و یا گمشده را انتخاب کنید : بعد از گوش کردن به فایل صوتی, کلمه و یا کلمات جا انداخته شده را که فایل صوتی را کامل تر میکند, انتخاب کنید.
 6. کلمات بی ربط و نادرست را مشخص کنید : نسخه ای از فایل صوتی ای که برای شما پخش میشود بر روی صفحه ی نمایشگر نیز نمایان میشود, شما باید در حالی که به فایل صوتی گوش میدهید, کلماتی را که با نسخه ی نمایش داده شده, متفاوت است مشخص کنید.
 7. بر اساس املا ی درست بنویسید : بعد از گوش کردن به جمله ای که از فایل صوتی پخش میشود, آن جمله را بنویسید. هدف از این بخش, نوشتن املای درست کلمات و واژه ها می باشد.

برای این قسمت از آزمون ( گوش کردن ) به طور کلی, ۲۳ تا ۲۸ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!