بهبود مهارت خواندن

نکاتی برای بهبود مهارت reading
سطح عملکرد: بالا
محدوده امتیاز: ۲۲-۳۰

 

 1. تا جایی که میتوانید بخوانید و بخوانید!خواندن متون دانشگاهی در موضوعات و با عنوان های مختلف بسیار برای آزمون TOEFL IBT حائز اهمیت است.
  • به مطالعه ی روزنامه های مهم و پر تیراژ، مانند نیویورک تایمز یا ساینس تایمز برای آزمون TOEFL IBT بپردازید.
  • از وب سایت رادیو ملی (NPR) یا بی بی سی استفاده کنید تا و به محتوا و واژگان جدید برای آزمون TOEFL IBT ، توجه کنید.
 2. به طور مداوم دایره ی واژگان خود را برای آزمون TOEFL IBT گسترش دهید.
  • از سیستم زیر برای تثبیت کلمات ناآشنا در ذهن خود استفاده کنید:
   • هر کلمه را بر روی یک کارت بنویسید و هر بارسعی کنید کارت هایی را که مطالعه می کنید،با هم ترکیب کنید.جملات را در متن به کار ببرید تا به مرور بر استفاده ی صحیح انها در جمله برای آزمون  TOEFL IBT  مسلط شوید.
   • کلماترا با توجه به موضوع یا معنی انها گروه بندی کنید و هر باریک گروه از این کلمات مرتبط را مطالعه کنید.
   • کلمات جدید را به صورت منظم مرور کنید تا بتوانید آنها را در طولانی مدت به برای آزمون TOEFL IBT  خاطر بسپارید.
  • با تجزیه و تحلیل کلمات،دایره ی واژگانی خود را افزایش دهید.لغات را به اجزای تشکیل دهنده ی انها تقسیم کنید وریشه ها، پیشوندها و پسوندها را مورد مطالعه قرار دهید.
   • کلمات هم خانواده را با هم بخوانید.
  • از منابع واژگان در دسترس استفاده کنید.
   • از یک اصطلاحنامه خوب برای یادگیری معانی مختلف یک کلمه برای آزمون TOEFL IBT  بهره گیری  کنید.
   • LongmanLanguagActivator  چگونگی قرارگیری کلمات و اصطلاحات در کنار هم را فراهم می کند.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

 • همچنین نمونه هایی ازفرهنگ لغاتآنلاین وجود داردکه معانی لغات جست و جو شده را همراه با مثال ها و چگونگی کاربرد کلمه در جمله و عبارت ارائه میدهد.
 • مهارت حدس زدن معنی کلمه با استفاده از مفهوم کلی متن را برای آزمون TOEFL IBT تمرین کنید.

با استفاده از کلمات جدید در گفتار و نوشتار خود به تثبیت انها در ذهن کمک کنید.این عمل در به خاطر سپاری و یاداوری و استفاده ی به جا از کلمات به شما کمک خواهد کرد.

 1. به دقت در مورد چگونگی اتصال و پیوستگی ایده ها در یک متنفکر کنید. ارتباط بین جملات و پاراگراف ها برای آزمون TOEFL IBT برای انسجام منطقی اجزای متن ضروری است.
  • به منظور فهم ساختار کلی یک متن،ان را عبارت بندی کنی:
   • این کار را با تعیین ایده ی هر پاراگراف اغاز کنید.به خاطر داشته باشید که باید بین ایده ی اصلی و جزئیاتی که به توسعه ی ان ایده کمک میکنند اولویت بندی کنید.
   • پاراگرافهایی را که به توضیح و توسعه ی یک مفهوم میپردازند در یک گروه قرار دهید.سعی کنید یک ارتباط منطقی بیننکته ی کلیدی یک پاراگراف با نکته ی کلیدی پاراگراف بعدی برای آزمون  TOEFL IBT برقرار کنید.
   • یک جمله یا عبارت خلاصه از پاراگرافهایی که در مورد یک ایده بحث می کنند، بنویسید.
   • اضافه کردن توضیحات و جزئیات مهم برای پشتیبانی ایده یا مفهوم اصلی را برای آزمون TOEFL IBT فراموش نکنید.
  • انواع سبک های سازماندهی مقالاترا شناسایی کنید تا بتوانید ساختار یک مقاله را درک کنید.
   • سعی کنید الگوی مقالاتی که میخوانید را پیدا کنید.
   • در همین راستا به لغات ارتباطی توجه داشته باشید.
  • خلاصه ای از متن تهیه کنید،اطمینان حاصل کنید که این خلاصه از الگوی کلی متن اصلی برای آزمون TOEFL IBT پیروی میکند.
   • اگرموضوع متن مربوط به مقایسه ی دو یا چند دیدگاه باشد،دقت کنید کهدر خلاصه ی تهیه شده حتما به همه ی دیدگاه ها پرداخته شده باشد.
   • اگر متن تقابل دو ایده را بیان می کند، مطمئن شوید که هر دوایده در خلاصه ی شما منعکس شده وازحروف ربطی مناسب استفاده شده است.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,