بهبود مهارت گفتاری

نکاتی برای بهبود مهارت Speaking تافل  در تهران
محدوده امتیاز: ۱۸-۲۵

 1. به دنبال فرصتی برای صحبت کردن با افراد انگلیسی زبان باشید. تعامل با دیگران به بهبود توانایی های گفتاری شما بسیار کمک می کند.
  • یک هم صحبت برای خود پیدا کنید.هر هفته زمانی را برای صحبت و تعامل با یکدیگر تعیین کنید.
  • اگر فرد انگلیسی زبان در دسترس نداشتید، با شخصی که او نیز قصد تقویت زبان خود را داشته باشد تمرین کنید و در زمان تعیین شده به هیچ عنوان به زبانی جز انگلیسی صحبت نکنید.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

 

 1. تمرین صحبت کردن باید در بازه ای مشخص و در مورد موضوعات مختلف باشد.مانند یک مکالمه ی عادی برای پاسخ به پرسش های یکدیگر کمی فکر کنید.
  • فهرستی از موضوعات مختلفی که میتوانید درباره ی انها بحث و گفت و گو کنید برای آزمون TOEFL IBT  در تهران  تهیه کنید.برای مثال:
   • افرادی که همیشه شما را تحسین می کنند
   • مکانهایی که همیشه از دیدنشان لذت میبرید
   • کارهایی که انجام دادنشان برای شما خوشایند است

سعی کنید برای هر موضوع یک یا چند مثال مطرح کنید.و هرکدام رابه مدت یک دقیقه شرح دهید.

 • یکی از موضوعات آزمون TOEFL IBT  در تهران فوق را انتخاب کنید و سه فعل و سه صفت مرتبط با ان را بنویسید.سعی کنید از انها در حین صحبت استفاده کنید.
 • بر تلفظ و اوای صحیح کلمات هنگام صحبت کردن آزمون TOEFL IBT  در تهران تمرکز کنید. با اعتماد به نفس صحبت کنید و دهان خود را از حد معمول روزانه بیشتر بگشایید.
  • اگر کلمات را تک به تک بر زبان بیاورید درک صحیح صحبت های شما با مشکل مواجه خواهد شد.با تمرین زیاد سعی کنید عبارات و جملات را روان و بی وقفه بر زبان بیاورید برای آزمون TOEFL IBT  در تهران.
  • به کتاب های صوتی یا گزارش اخبار، و یا مصاحبه گوش دهید:

به عملکرد افراد هنگام صحبت و مکث ها و تاکید های انها توجه کنید.

 • سپس رونوشتی از متون این اخبار و کتاب های صوتی تهیه کنید را بخوانید و سعی کنید از الگوی گفتاری و مکث ها و تاکید های انها برای آزمون  TOEFL IBT  در تهران تقلید کنید.
 • از کتابهایی استفاده کنید که دارای فایل صوتی برای تمرین لهجه و تلفظ آزمون  TOEFL IBT  در تهران هستند.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,