آیلتس در تهران و تافل در تهران

تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران ؟ چرا؟(بررسی تافل و آیلتس در تهران)

امروزه زبان انگلیسی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این زبان ،زبان  تجارت و زبان دانش می باشد.

اکثر کارفرمایان امروزه نیاز به آشنایی حداقلی با زبان انگلیسی دارند.از آن جایی که ارتباط با جامعه ی جهانی نیازمند یادگیری زبان انگلیسی است.

.علاوه بر آن یکی از لزومات  تحصیل در موسسات آموزشی مشهور جهانی  آشنایی  دانش آموزان و کارکنان آن با زبان انگلیسی است.

همچنین برای اقامت و یا مهاجرت در بسیاری از کشور ها یادگیری زبان انگلیسی از ملزومات است.

.آزمون های استاندارد مختلفی در این رابطه مانند آزمون های آیلتس و تافل در تهران  به داوطلبان این فرصت را میدهد تا مهارت خود را در این زمینه نشان دهند.

.آزمون تافل در تهران  که توسط موسسه آموزشی ( ای .تی.اس ) تدوین میشود .در ۱۳۰ کشور جهان و در حدود ۸۵۰۰ دانشگاه پذیرفته می شود.و کاملا قابل قبول است.

سیستم بین المللی آزمون های زبان انگلیسی (آیلتس) :

.این سیستم ارزیابی (سیستم آیلتس)، به طور مشترک توسط شورای بریتانیا ، آی دی پی (استرالیا و کمبریج انگلیسی ) انجام میشود.

.این تست (آیلتس در تهران) در ۱۳۰ کشور جهان و ۹۰۰۰ سازمان در سراسر جهان شناخته شده و قابل قبول است.

دانشگاه ها در ۱۳۰ کشور جهان. سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی

.۲- زبان انگلیسی در واقعیت

در واقع آزمون های آیلتس و تافل در تهران  کمی متفاوت اند با آزمون هایی که در مدرسه داشتیم.

آزمون های  آیلتس و تافل در  تهران مهارت های زبان شما در چهار حوزه: صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن تست می کند..

.اما درواقع یک نوع امتحان کامل و جامع است که تمامی مهارت های داوطلب را می سنجد.

.این آزمون یک ترکیبی از تمامی مهارت ها در قالب یک تست می باشد.

برای مثال برخی از سوالات آزمون تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران را باید بخوانید و گوش بدهید و سپس برای پاسخ دادن به سوال باید بتوانید صحبت کنید.

در سایر موارد شما باید گوش بدهید و یا بخوانید و سپس با توجه به مهارت نوشتن ،جواب را روی برگه بنویسید.

.در آزمون آیلتس و تافل تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران تمرکز بیشتربر روی نشان دادن مهارت زبان انگلیسی در شرایط زندگی واقعی است.

.هدف از امتحان این است که به آن ها نشان دهید،که  براساس اطلاعات شما آیا میتوانید چیزی که در کلاس گفته می شود را بفهمید یا خیر.

.

.

 

و اینکه آیا میتوانید تقاضای علمی خود را تکمیل کنید.

و اینکه  در طول اقامت خود در کشور، یک زندگی اجتماعی دوستانه با مردم میتوانید داشته باشید یا خیر..

بنابراین،مهمترین چیز این است که اونها از زبان انگلیسی به دنبال  دانش درسی شما نیستند.و آن را از شما نمیخواهند.

بنابراین، مهمترین نکته این است که آنها به دنبال دانش درسی در زبان انگلیسی نیستند.

بنابراین هدف نهایی هر دو آزمون تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران همان، توانایی عملکرد شما برای درک و ارتباط است

به  زبان انگلیسی در قالب این ۴ مهارت  صحبت کردن و گوش دادن و نوشتن و خواندن

این بدان معنی است که شما می توانید برای هر دو آزمون تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران به طور همزمان  آماده شوید. با مطالعه هوشمندانه

شما به راحتی می توانید تفاوت های جزئی بین این دو آزمون تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران را دریابید..

۳- برخی از مبانی های آیلتس و تافل

برای اولین بار، کسانی که آزمون تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران می دادند ، سوالاتی از قبیل مکان آزمون تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران ،نحوه ی برگزاری آزمون ها تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران  و اینکه چه سوالاتی مطرح خواهند شد؟و یا اینکه چگونه می شود از نمره ی آزمون تافل و آیلتس تافل در تهران  یا  آیلتس در تهران برای مهاجرت و یا برای ادامه تحصیل در یک دانشگاه استفاده کرد؟

پایان

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,