آیلتس ۷ جنرال در آیلتس تهران

آزمون آیلتس تهران جنرال یکی از انواع آزمون آیلتس تهران  که در سراسر دنیا برای کسانی که قصد مهاجرت برای تحصیل و یا کار را دارند طراحی شده است.آیلتس جنرال آیلتس تهران برای سنجش مهارت های مکالمه ای روز مره طراحی شده است.اگر تصمیم گرفته اید که به کشور هایی مانند استرالیا ,کانادا,انگلستان و… مهاجرت کنید آزمون جنرال آیلتس آیلتس تهران گزینه مناسبی است .

این آزمون آیلتس تهران نیز شامل چهار مهارت اصلی است  یعنی گفتاری آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس,نوشتاری آیلتس تهران,خواندن آیلتس تهران و شنیداری آیلتس تهران است.تفاوت آن با آزمون آکادمیک آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس در دو بخش نوشتاری و خواندن است.

آیلتس آکادمیک آیلتس تهران برای ارزیابی دانش زبان انگلیسی مورد استفاده در محیط های آکادمیک آیلتس تهران است. و آیلتس جنرال آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس برای ارزیابی دانش زبان در محیط های عمومی است.بنابراین آیلتس آکادمیک آیلتس تهران به نظر آسان تر می آید.

قسمت اول:لیسنینگ(شنیداری) آیلتس تهران

در روز آزمون آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس اولین مهارت مورد سنجش مهارت لیسنینگ آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس است .قبل از پخش فایل صوتی شما این فرصت را دارید تا با مطالعه سوالات آمادگی آیلتس تهران بیشتری برای پاسخگویی داشته باشید.سوالات آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس مطرح شده از فایل صوتی می تواند به صورت چهار گزینه ای,تطبیق دادن,نام گذاری نقشه و نمودار,پر کردن فرم,کامل کردن یادداشت,جمله,جدول و یا پاسخ کوتاه به سوال باشد.

شما تقریبا ۳۰ دقیقه در  کلاس خصوصی آیلتس به علاوه ۱۰ دقیقه زمان دارید تا پاسخ ها را به دفترچه پاسخ منتقل کنید.

 

قسمت دوم :ریدینگ(خواندن) آیلتس تهران

ریدینگ آیلتس تهران دومین مهارتی است در آزمون آیلتس آیلتس تهران مورد سنجش قرار می گیرد.این بخش سه یا چهار متن دارد که از آسان به سخت پشت سرهم قرار می گیرند. تعداد کل سوالات آیلتس تهران این بخش ۴۰ عدد می باشد که داوطلبان باید در مدت ۶۰ دقیقه به آن ها پاسخ دهند.

.سوالات آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس مطرح شده در این قسمت  می تواند به صورت چهار گزینه ای در  کلاس خصوصی آیلتس,تطبیق دادن,نام گذاری نقشه و نمودار,پر کردن فرم,کامل کردن یادداشت,جمله,جدول و یا پاسخ کوتاه به سوال باشند.

در این بخش ۳ آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس متن وجود دارد:قسمت اول شامل دو تا متن کوتاه است که باهم مرتبط هستند و شامل یک موضوع واقعی و روزمره است.

قسمت دوم آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس:شامل دو متن واقعی در رابطه با مسائل کاری است .

قسمت سوم آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس:شامل یک متن طولانی و سخت راجع به یک موضوع عمومی است.

متن هایی که استفاده شده متغیر هستند و از اعلامیه ها ,تبلیغات ,کتاب ها ,مجلات و… برداشته شده است.

 

قسمت سوم:قسمت رایتینگ (نوشتاری) آیلتس تهران

سومین مهارت آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس مورد ارزیابی در آیلتس رایتینگ آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس است.بخش رایتینگ آیلتس جنرال آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس سبک شخصی تر و روزمره تری نسبت به رایتینگ آکادمیک آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس داردو شما باید بعد از تکمیل یک نمودار یا جدول آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس ,توانایی خود را برای ارائه راه حل برای یک مشکل نیز اثبات کنید.

زمانی که برای این قسمت در نظر گرفته شده ۶۰ دقیقه است.

بخش نوشتاری در  کلاس خصوصی آیلتس دو وظیفه دارد که باید برای وظیفه اول حداقل ۱۵۰ کلمه وبرای وظیفه دوم ۲۵۰ کلمه بنویسید.

در وظیفه اول با توجه به موقعیت داده شده یک نامه می نویسید که سبک نگارش نامه ممکن است نیمه رسمی,شخصی و یا بی طرف باشد و در وظیفه دوم یک مقاله می نویسید که شامل استدلال,نقطه نظر و…می باشد.

 

قسمت چهارم:قسمت اسپیکینگ(گفتاری) آیلتس تهران

آزمون اسپیکینگ آیلتس آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس برای ارزیابی مهارت شما در معرفی خودتان و صحبت در باره ی تحصیلات,شغل و.. هر آنچه مربوط به شمااست در نظر گرفته شده است.

۳نوع سوال آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس متفاوت با هدف اینکه توانایی گفت و گو شما در انواع متفاوت موضوع ها سنجیده شوداز شما پرسیده می شود و مهارت های زبانی شما در موقعیت های رسمی و غیر رسمی به چالش کشیده می شود.

زمانی که برای این بخش در نظر گرفته شده ۱۱ تا ۱۴ دقیقه است.

این بخش شامل ۳ قسمت است:

قسمت اول آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس:معرفی و مصاحبه (۴ تا ۵ دقیقه)

در کلاس خصوصی آیلتس در  کلاس خصوصی آیلتس از شما خواسته می شود تا خود را معرفی کنید و هویتتان را تایید کنید(با ارائه کارت شناسایی)سپس به سوالات آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس مربوط به خانه,محل کار,دانشگاه ,تحصیلات و..هر چه که به شما مرتبط است پاسخ دهید.

 

قسمت دوم آیلتس تهران:آزمونگر آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس به شما یک کارت می دهد که روی آن یک موضوع و سوالات آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس مرتبط با آن نوشته شده است.یک کاغذ و مداد در اختیار شما قرار میگیرد و یک دقیقه زمان دارید که یادداشت برداری کنید و خود را برای صحبت کردن راجع به موضوع روی کارت آماده کنید.پس از اتمام این یک دقیقه شما باید راجع به موضوع در مدت ۱تا ۲ دقیقه صحبت کنید.

 

قسمت سوم آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس:در این قسمت سوالاتی آیلتس تهران در  کلاس خصوصی آیلتس پرسیده می شود که از لحاظ موضوعی به قسمت دوم مرتبط است .این سوالات آیلتس تهران به شما فرصت می دهد که راجع به مسائل و ایده های انتزاعی بحث کنید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!