اسپیکینگ آزمون سلپیپ (CELPIP) و تسک های آن
همانطور که بارها در مطالب مختلف گفته شده زندگی در یک کشور انگلیسی زبان خواستار اثبات توانایی های زبانی کاندید با شرکت کردن در یک آزمون بین المللی میباشد که یکی از این آزمونها, آزمون سلپیپ است که تنها برای سنجش مهارت های زبانی کاندید و داوطلب برای مهاجرت به کشور کانادا است. آزمون سلپیپ هم مانند آزمون های دیگر چهار مهارت اصلی زبانی کاندید را ارزیابی میکند.
چهارمین قسمت آزمون سلپیپ ارزیابی مهارت اسپیکینگ کاندید است که برای سنجش و ارزیابی مهارت گفتاری کاندید در زبان انگلیسی است. زندگی در یک کشور انگلیسی زبان لازمه ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف و در موقعیت های متفاوت است بنابراین ممکن است از شما خواسته شود تا به طور فعال در یک موقعیت کاری و یا اجتماعی شرکت داشته باشید و یا لازم شود تا شما بخواهید درباره ی ایده ها, نظرات و یا احساسات و تاثیرات رفتار دوستان خود, خانواده و یا همکاران صحبت کنید. آزمون اسپیکینگ سطح توانایی شما را در صحبت کردن, گفتگو, مکالمه, بیان کردن اظهار نظر و پیشنهاد و غیره مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد.
۹ تسک در آزمون اسپیکینگ سلپیپ وجود دارد. در هر یک از تسک ها, شما یک سوال بر روی صفحه ی نمایشگر (مانیتور) خواهید دید. به شما زمان کوتاهی داده میشود تا پاسخ خود را آماده کنید و سپس از طریق میکروفونی که به هدفون شما متصل است پاسخ خود را ضبط کنید. شما اعلان را مانند قسمت لیسنینگ آزمون نخواهید شنید, بعضی اوقات اعلان و یا تسک مورد نظر شامل یک عکس و یا یک نمودار است, که شما باید هنگامی که پاسخ خود را شروع به ضبط میکنید درباره آن صحبت کنید.
برای ۹ تسک این قسمت از آزمون به طور کلی ۲۰ دقیقه زمان اختصاص داده شده است. که در ادامه انواع تسک ها و زمان بندی آنها را به طور واضح تر توضیح خواهیم داد.
نوع تسک : تسک تمرینی (Unscored)
در ابتدای آزمون تسکی برای تست کردن هدست و میکروفون برای شما پخش میشود تا شما از درست بودن ابزار و ضبط صدای خود در حین آزمون اطمینان حاصل کنید. به این تسک نمره ای تعلق گرفته نخواهد شد و صرفا یک تسک تستی و امتحانی است.
تسک اول : نصیحت و یا پیشنهاد
این تسک توانایی شما را در نصیحت کردن شخصی در یک موقعیت به نسبت رایج و عادی که نیاز به یک نصیحت و یا پیشنهاد دارد, ارزیابی میکند و از شما خواسته میشود تا شخصی را راهنمایی کنید تا از میان دو مورد, یکی از آنها را انتخاب کند و بگویید که فکر میکنید کدام انتخاب برای آنها بهتر است.
این تسک یکی از دو تسک ۹۰ ثانیه ای این قسمت از آزمون است در صورتی که برای پاسخگویی دیگر تسک های آن ۶۰ ثانیه زمان فرصت داده میشود.
تسک دوم : صحبت کردن درباره یک تجربه شخصی
این تسک توانایی شما را در تعریف یک داستان از اتفاقی که در گذشته برای شما افتاده به چالش میکشاند. سعی کنید تا در ۳۰ ثانیه بلافاصله موضوعی را برای توضیح دادن انتخاب کنید و پاسخ خود را آماده کنید و پس از آن باید به مدت ۶۰ ثانیه صحبت کنید.
تسک سوم : یک تصویر را توصیف کنید
در این تسک به شما ۳۰ ثانیه زمان داده میشود تا خوب به یک تصویر نگاه کنید و بعد باید به مدت ۶۰ ثانیه اتفاقی که در آن تصویر در حال رخ دادن است را توصیف کنید. نکته ای که در این تسک شما را به چالش میکشد, توصیف کردن قسمت هایی از یک تصویر, به گونه ای که شنونده بتواند همان تصویر را در ذهن خود مجسم کند, است.
تسک چهارم : پیش بینی کردن
در این تسک از شما خواسته میشود تا ۳۰ ثانیه با دقت به همان تصویری که در تسک قبلی دیدید نگاه کنید و سپس به مدت ۶۰ ثانیه فرصت دارید تا اتفاقاتی که ممکن است در تصویر رخ دهد را پیش بینی کنید.
تسک پنجم قسمت اول : مقایسه و متقاعد کردن
این تسک دارای دو بخش میباشد که در بخش اول به شما به مدت ۶۰ ثانیه زمان داده میشود تا از میان دو آیتم مشابه یکی از آنها را انتخاب کنید و در بخش دوم به شما ۶۰ ثانیه زمان داده میشود تا به پاسخ خود فکر کرده و سپس در ۶۰ ثانیه بعدی باید شخصی را متقاعد کنید تا با انتخاب شما موافقت کند.
تسک ششم : مقابله با یک موقعیت دشوار
در این تسک به شما ۶۰ ثانیه زمان داده میشود تا یک راه حل و یا یک تصمیم گیری را به دوست خود, یک عضو از خانواده و یا یک همکار توضیح دهید. سپس در ۶۰ ثانیه بعدی لازم است تا شما تصمیم خود را به شخصی که با او صحبت میکنید توضیح دهید. این بدین معنا است که لازم است تا شما دلایل خوبی برای کاری که تصمیم گرفتید انجام بدهید بیاورید.
تسک هفتم : توضیح و توجیح نظرات
در این تسک به شما ۳۰ ثانیه زمان داده میشود تا پچاسخ خود را آماده کنید و سپس به مدت ۹۰ ثانیه درباره یک مشکل اجتماعی که بسیاری از افراد کانادایی با آن آشنا هستند نظر و پیشنهاد خود را بیان کنید و از آنها با دلایل و استدلال منطقی پشتیبانی کنید و بگویید که چرا با این نظرات موافق و یا مخالف هستید.
این دومین و آخرین تسک از اسپیکینگ آزمون سلپیپ است که به مدت ۹۰ ثانیه زمان به آن اختصاص داده شده است.
تسک هشتم : توصیف یک موقعیت غیرعادی
در این تسک به مدت ۳۰ ثانیه زمان دارید تا با دقت به تصویری نگاه کنید و سپس به مدت ۶۰ ثانیه باید همان تصویر را برای شخصی که نمیتواند ببیند توصیف کنید.