بارم بندی آزمون سلپیپ CELPIP کانادا :

به جدول زیر توجه کنید:

CELPIP

LEVEL

توصیفگر CELPIP توصیفگر CLB CLB

LEVEL

۱۲ توانایی برقراری ارتباط عالی در محیط کاری و جامعه مهارت عالی انگلیسی ۱۲
۱۱ توانایی برقراری ارتباط عالی در محیط کاری و جامعه مهارت بالا در زبان انگلیسی ۱۱
۱۰ توانایی ارتباط موثر در محیط کاری و جامعه مهارت خوب و مناسب در زبان انگلیسی ۱۰
۹ توانایی برقراری ارتباط موثر در محیط کاری و جامعه مهارت نسبتا خوب در زبان انگلیسی ۹
۸ توانایی برقراری ارتباط خوب در محیط کاری و جامعه مهارت متوسط و مناسب در زبان انگلیسی ۸
۷ توانایی برقراری ارتباط مناسب در محیط کاری و جامعه مهارت متوسط در زبان انگلیسی ۷
۶ توانایی رو به رشد در برقراری ارتباط مهارت های متوسط رو به رشد در زبان انگلیسی ۶
۵ توانایی برقراری ارتباط محدود در محیط کاری و جامعه مهارت های متوسط محدود در زبان انگلیسی ۵
۴ توانایی برقراری ارتباط محدود در روزمره و محیط زندگی دارای مهارت های پایه در زبان انگلیسی ۴
۳ توانایی برقراری ارتباط تنها در بعضی زمینه ها دارای مهارت های پایه ای محدود در زبان انگلیسی ۳
۲ توانایی برقراری ارتباط به صورت حداقل و ناکارامد بدون مهارت ۲

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) ( سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران  ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP ) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) ( سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP  تضمینی ) ( خانه سلپیپ ) ( celpiphouse ) ( celpiptest ) ( مرکز آزمون سلپیپ ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

 

نمره دهی به بخش های reading و listening به صورت اتوماتیک و توسط کامپیوتر انجام میشود. هر یک از این دو بخش شامل سوالات چند گزینه ای متنوعی هستند که از متن و یا فایل صوتی طرح شده اند.محل پاسخگویی به سوالات به صورت جدولی تعبیه شده و داوطلبین باید پس از انتخاب گزینه ی صحیح،ان را در جدول قرار دهند.

مصححین،تصحیح و امتیاز دهی در دو بخش writing و speaking را بر عهده دارند.پاسخگویی در بخش نوشتاری،به وسیله ی کامپیوتر انجام میشود و در بخش گفتاری،پس از اعلام پاسخ از طریق هدست،توسط کامپیوتر ثبت و ضبط میشوند.پاسخ های شما به دفتر پاراگون ارسال میشوند و در انجا توسط متخصصین ماهر مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند.حتما به توضیح معیارهای ارزیابی ازمون  در بخش های بعدی خواهیم پرداخت.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید CELPIP در تهران    ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP  تضمینی ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران  ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP ) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) ( سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( خانه سلپیپ ) ( celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی سلپیپ )    (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,