بخش اول reading آزمون سلپیپ کانادا

خواندن تطابقی منابع سلپیپ

اولین قسمت بخش خواندن آزمون سلپیپ ، متعلق به خواندن یک نامه ی شخصی،و پاسخگویی به ۶ سوال مطرح شده از ان است.موضوع نامهمیتواند از موضوعات معمولی باشد که مردم عادی درباره ی انها صحبت میکنند.مانند:تعطیلات،صرف یک وعده ی غذا در رستوران یا یک دورهمی خانوادگی مانند جشن عروسی.قسمت دوم،مربوط به خواندن یک نامه ی پاسخ کوتاه از طرف شخص گیرنده ی نامه است. که بعدا به طور مفصل به ان میپردازیم. منابع سلپیپ

مثالی از نامه هایی که در قسمت اول این بخش مطرح میشوند را با در  منابع سلپیپ هم ببینیم:

Hi Abdul, S1] I arrived in Tofino yesterday evening. [S2] It’s a pretty amazing place. [S3] We have a cabin by the sea, and we can see hundreds of little islands receding all the way to the horizon. [S4] The town of Tofino is little more than a few blocks of shops, houses, and restaurants, which is a refreshing change from the traffic and officesof downtown Calgary. [S5] If they needed a structural engineer here, I’d be very tempted to apply for the position.Today, Jill and I went exploring. We took a tour to a small island just off the coast of Tofino. It is a tiny island and completely unspoiled. The entire island is covered in a forest of ancient trees. Each one is as wide as your truck and twice as tall as your house. In one tree we saw the outline of an immense eagle’s nest, although the eagle was nowhere to be seen. Having said that, it was pretty tough to make out much at all as the weather was pretty grim. Shortly after we reached the island, it started to pour, and we were both completely soaked within minutes. They don’t call it a rainforest for nothing. We look forward to seeing you when you join us on Wednesday. I should warn you that it’s quite a journey to get here. You’re best off flying from Edmonton to Vancouver and then catching a flight on a small plane from Vancouver to Tofino. If your budget won’t allow for that, you can get a bus from the Vancouver airport to the ferry terminal, then get a ferry to Nanaimo, and then finally a bus to Tofino. The views from the ferry are awesome, but given that you have to return on Sunday, it would be great if we could maximize our time in Tofino. Anyway, be sure to let me know how you decide to get here so I can meet you when you get in Also, be sure to come prepared for the weather. As I mentioned, the weather here is unpredictable, so you might be sunbathing on the beach one moment and then running for shelter in the cabin a moment later. Still, it’s definitely worth the trip, and I can’t wait to see you again after all this time Take care and see you soon,

Jared

نمونه ای از سوالاتی آزمون سلپیپ که از نامه ها در منابع سلپیپ طرح میشوند:

Using the drop-down menu, choose the best way to complete each statement

according to the information given in the letter.

Jared feels that Tofino is:

  1. a) somewhat bigger than he expected.
  2. b) more boring than Calgary.
  3. c) more pleasant than Calgary.
  4. d) too small to be interesting.

 

نکات مطالعه آزمون سلپیپ:

مهارت های skimming و scanning آزمون سلپیپ خود را مرور و تقویت کنید.این دو،از تکنیک های پرکاربرد تند خوانی هستند.skimming،به معنای حرکت دادن سریع چشم ها در طول متن و خواندن روزنامه وار ان به منظور دریافت یک ایده ی کلی از محتوای نوشته است. تکنیک scanning نیز،برای یافتن و مشخص کردن محل دقیق یک داده،کلمه یا عبارت خاص در متن کاربرد دارد.برای پاسخگویی به سوالات متن،شما به هر دو تکنیک نیاز دارید.پس تا جایی که میتوانید از انها  در منابع سلپیپ استفاده کنید.

 

نحوه ی پاسخگویی به سوالات آزمون سلپیپ این بخش:

  • در مرتبه ی اول،نامه را به منظور دریافت یک ایده ی کلی از موضوع ان،به صورت روزنامه وار بخوانید.شخص فرستنده و گیرنده ی نامه،نسبت انها،و موضوعی که به شرح ان پرداخته شده را برای خود مشخص کنید.تکنیک skimming در این مرحله به کمک شما خواهد امد. منابع سلپیپ

 

  • از اینکه مفهوم سوال را به درستی درک کرده اید،اطمینان حاصل کنید.به جه اطلاعاتی برای پاسخگویی به ان نیاز دارید؟در این مثال،شما به فهم این موضوع که ایا jared به Tofino علاقه دارد یا خیر و درباره ی مقایسه ی او با Calgary نیاز دارید.

 

  • گزینه های سوال را با اطلاعاتی که در دست دارید،مقایسه کنید.ایا با نوجه به داده های موجود میتوانید فورا پاسخ صحیح را انتخاب کنید؟اگر خیر،ایا میتوانید از تکنیک حذف گزینه استفاده کنید؟در این مثال،ما میبینیم که Jared، Tofino را با استفاده از لغت “amazing” توصیف کرده.همچنین با دانستن اینکه لغت “refreshing”،مفهوم بسیار مثبتی را به ذهن متبادر میکند،و با برداشت اینکه بعضی افراد ترافیک زیاد کاری را ناخوشایند میدانند، میتوانید به صحت گزینه ی c پی ببرید.

 

 

حذف گزینه های نادرست منابع سلپیپ :

گزینه ی a: somewhat bigger than he expected— نادرست

این گزینه نمیتواند صحیح باشد.زیرا jared معتقد است که Tofino کوچک است.

گزینه ی b : more boring than Calgary— نادرست

اگر Jared،Tofino را با لغت “amazing” توصیف کرده باشد،بنابراین نظر او در رابطه با خسته کننده بودن ان،محتمل نیست.

گزینه ی d: too small to be interesting— نادرست

اگرچه Jared،اعلام میکند که Tofino کوچک است.اما صفت “too” همیشه برای نشان دادن مفرط بودن یک چیز به کار میرود و بار منفی دارد.کوچک بودن سایز Tofino ،مسئله ای است که Jared از ان با عنوان “refreshing” یاد میکند.