بخش دوم آزمون شنیداری سلپیپ کانادا درتهران

سوالات کوتاه پاسخ
در این بخش،ابتدا یک سوال ساده میشنوید.پس از ان باید به ۴ گزینه ی مورد نظر گوش کنید و بهترین انها را به عنوان پاسخ انتخاب کنید.زمان در نظر گرفته شده برای شنیدن و پاسخگویی به هر سوال،۲۵ ثانیه خواهد بود.
به نمونه ی زیر توجه کنید:
؟“Have you thought about your upcoming summer vacation”
Choose the best answer
a) Yes, I had a wonderful time in Las Vegas.
b) No, I didn’t get away last summer.
c) Not really; I can’t say that I have any plans.
d) Of course, that’s why I went to Mexico

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر و بهترین اساتید CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون تضمین میکند .
.
نحوه ی پاسخگویی به سوالات این بخش:
• به فایل صوتی با دقت گوش کنید.
• نوع پرسش مطرح شده را برای خود روشن کنید.ایا پاسخ شما باید از نوع بله/خیر باشد یا نیازمند توضیحات تشریحی است.
• سعی کنید معنای سوال را کاملا درک کنید.مثالی که در بالا دیدیم،بر روی عبارات “thought about” و “upcomingتمرکز دارد.ما معمولا این عبارات را هنگامی مطرح میکنیم که میخواهیم برنامه و تصمیم افراد راجع به اینده را بدانیم.با توجه به این موضوع، میتوانیم معنی سوال را به صورت زیر برداشت کنیم:
Have you made any plans about where you’re going for your next summer vacation?”
• به لغات منفی ساز توجه کنید و به خاطر داشته باشید که این کلمات کاملا معنای جمله یا عبارت را معکوس میکنند.
• گزینه های سوال را با دقت بخوانید.در مثال بالا،میتوانید درستی گزینه ی c را از این طریق که محتوای ان کاملا با معنای سوال منطبق است،استنباط کنید.در این مثال،شخص مورد نظر هنوز هیچ تصمیمی برای تعطیلات پیش روی خود ندارد.

حذف گزینه های نادرست:
گزینه ی a:Yes, I had a wonderful time in Las Vegas— نادرست
سفر به لاس وگاس در گذشته انجام شده.اما سوال مطرح شده درباره ی اینده میباشد.
گزینه ی b:No, I didn’t get away last summer— نادرست
محتوای این گزینه این است که گوینده،سال گذشته به تعطیلات نرفته است.
پس این گزینه نیز درباره ی اینده صحبت نمیکند.
گزینه ی d:Of course, that’s why I went to Mexico— نادرست
این گزینه نیز همانند دو گزینه ی دیگر به گذشته اشاره دارد.

نکات مطالعه:
به زمان افعال و تاریخ وقوع انها توجه کنید.ایا پاسخ مورد نظر باید از لحاظ زمانی در گذشته رخ داده باشد یا در حال و اینده؟در مثال بالا،زمان فعل،نکته ی مهمی است که باید به ان توجه شود.به یاد داشته باشید که سوالات مختلف،به کار گیری مهارت ها و تکنیک های مختلفی را میطلبند.

 

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر و بهترین اساتید CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون تضمین میکند .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!