بخش سوم آزمون شنیداری سلپیپ کانادا د رتهران

گوش دادن به بخش حل مشکل:

در این قسمت از ازمون شنیداری،مکالمه میان یک زن و یک مرد که با یکدیگر اشنا نیستند را میشنوید.یکی از این دو به مشکلی دچار شده و دیگری سعی دارد به حل ان کمک کند.این مکالمه به سه قسمت تقسیم میشود.پس از اتمام هر قسمت باید به دو یا سه سوال چهار گزینه ای مطرح شده از ان پاسخ دهید.تعداد کل سوالات این قسمت،۸ عدد میباشد.برای پاسخگویی به سوالات،باید بتوانید ایده ی کلی،مفهوم گزینه ها و بعضی جزئیات مهم را کاملا درک کنید. همچنین باید توانایی استنتاج مطلب از طریق اطلاعات داده شده به منظور ترسیم یک نتیجه گیری منطقی را داشته باشید.شما ۸ دقیقه برای گوش دادن به این ۳ بخش و پاسخگویی به سوالات خواهید داشت.

مکالمه ی زیر را به عنوان نمونه در نظر بگیرید:

WOMAN: [S1] Well, a tutorial would get you comfortable with using the system

show you how to find files, send emails, do the main things you want to

use your tablet for.

MAN: [S2] Hmm. That would be helpful. [S3] Is it free?

WOMAN: [S4] It’s $20 plus tax. [S5] It’s for one hour. [S6] People find it really helpful

when they first buy tablets

MAN: [S7] Hmm. I think I would too. [S8] It’s not expensive. [S9] But, on second

thought, I’ll leave it for now. [S10] I’m going to ask my wife for help!

نمونه ی سوالی که میتواند از این مکالمه مطرح شود،به صورت زیر خواهد بود:

؟“Does the man decide to take the tutorial”

Choose the best answer to each question.

  1. a) No, his wife will help him.
  2. b) No, it would cost too much.
  3. c) Yes, his wife will come too.
  4. d) Yes, it will be really helpful.

نحوه ی پاسخگویی به این سوالات:

  • سعی کنید منظور افراد را هنگام بیان عبارات مختلف درک کنید.برای مثال،زمانی که افراد میخواهند یک پیشنهاد را کاملا مودبانه رد کنند،ممکن است از عبارت “It’s okay, I’m fine for now.” استفاده کنند.اما زمانی که قصد دارند پیشنهادی را صرفا به خاطر عمل نکردن به صحبت مخاطب رد کنند،از عبارت “I’ll just leave it for now.” استفاده میکنند.
  • گرچه در مکالمات روزمره،احتمالا لغات would و will از نظر شما مشابه و یکسان می ایند،اما بهتر است تفاوت میان این دو را درک کنید.این دو کلمه از لحاظ معنا،تفاوت زیادی با هم دارند.هنگامی که لغت will پیش از یک فعل بیاید،بیان کننده ی اتفاقی در اینده است که قطعا رخ میدهد.از سوی دیگر وجود would پیش از فعل،به معنای وقوع اتفاقی احتمالی و نه حتمی در اینده است.زیرا در وقوع این اتفاق،عوامل دیگری نیز دخیل هستند. در مکالمه ی بالا، جمله ی زن به صورت “a tutorial would get you comfortable” و پاسخ مرد، “That would be helpful” خواهد بود.لغت would در اینجا نشان دهنده ی این است که مرد هنوز تصمیمی مبنی بر استخدام معلم نگرفته است.با پیش فرض و استنباطی که از این مکالمه داریم میتوانیم بگوییم که استخدام معلم در حد یک احتمال است و حتمی نیست. با این فرض گزینه هایی را که این امر را به صورت حتمی ذکر کرده اند حذف میکنیم( حذف گزینه های c و d).

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران   ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران  ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP ) ( تضمینی سلپیپ  CELPIP ) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) ( خانه سلپیپ ) ( celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ)     (آزمون آزمایشی  سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

 

حذف گزینه های نادرست:

گزینه ی b:No, it would cost too much— نادرست

در حین مکالمه مرد از عبارت “not expensive.” استفاده میکند.به بیان دیگر،مرد گمان میکند که هزینه ی معلم خصوصی گران نیست.

گزینه ی c:Yes, his wife will come too— نادرست

مرد بیان میکند که قصد دارد در این زمینه از همسر خود کمک بگیرد.مقصود او شرکت همسرش در کلاس خصوصی نیست.

گزینه ی : Yes, it will be really helpful— نادرست

مرد معتقد است که استخدام یک معلم خصوصی میتواند مفید باشد.

 

نکات مطالعه:

قسمت سوم پارت شنیداری به مکالمه ای رو در رو بین دو فرد غریبه و با محوریت حل مشکل،در یک محیط عمومی میپردازد.یکی از این افراد کارمند یا دارای سمتی دولتی است و فرد دیگر ارباب رجوع است.در بدو ورود به کانادا و پس از اقامت در ان شانس این را خواهید داشت که هر روز با این مکالمات مواجه شوید.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) ( CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) ( celpiphouse ) (celpiptest) ( مرکز آزمون سلپیپ ) ( آزمون آزمایشی  سلپیپ )    (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!