بررسی آزمون سخنرانی آیلتس

قسمت “صحبت کردن”, جزئی از سیستم آزمون آیلتس (زبان انگلیسی بین الملی) است که مهارتهای صحبت کردن یک شخص را ارزیابی میکند. در این قسمت از آزمون, لازم است تا کاندیدها توانایی خود را در صحبت کردن به زبان انگلیسی اثبات کنند. این حوزه از سه قسمت تشکیل شده است.

 

قسمت اول : معرفی و مصاحبه

اولین قسمت از آزمون “صحبت کردن” آیلتس به صورت یک مصاحبه انجام (اجرا) میشود. آزمونگر خودش را به دانش آموز (زبان آموز) معرفی میکند و بعد, از او چند سوال عمومی میپرسد. این سوالها از روی یک متن خوانده میشود تا دانش آموز را از قابل اعتماد بودن آن مطمئن کند. موضوعات میتواند شامل : شغل , زندگی روزمره , علایق و خانواده باشد. هدف و مقصود از این مصاحبه این است تا از توانایی کاندید ها در بیان کردن نظرات خود و جواب آنها به سوالهایی ساده درباره ی رویدادهای رایج و عمومی و همچنین زندگی روزمره به زبان انگلیسی اطمینان حاصل کند.

تعداد سوالهای این قسمت, هر سال به نسبت سالهای دیگر متفاوت است, که معمولا حدود چهار تا پنج دقیقه زمان میبرد.

 

قسمت دوم : نوبتی طولانی

در این قسمت به کاندیدها یک کارتی داده میشود, که در آن کارت درباره ی یک موضوع خاص توضیح داده شده. کارت شامل نکته های مهم در صحبت کردن است که از کاندید میخواهد تا نظرشان را درباره ی یک جنبه از موضوع داده شده روی کارت مطرح کنند. دانش آموزان ( زبان آموزان) در این قسمت بر اساس توانایی هایشان در صحبت کردن در مورد یک ایده یا موضوع خاص نمره بندی میشوند. توجه اصلی باید به نسبت دسته بندی و مرتبط بودن با ایده داده شود.

زمان کلی که برای این قسمت در نظر گرفته شده بین سه تا چهار دقیقه است. دانش آموزان یک دقیقه فرصت دارند تا جواب خود را آماده کنند و بعد از آن باید به مدت یک یا دو دقیقه درباره ی موضوع داده شده صحبت کنند.

 

قسمت سوم : گفت و گو

اگر قسمت اول از آزمون “صحبت کردن” را به یک مصاحبه شباهت دادیم , این قسمت از ارزیابی آزمون را میتوانیم مانند یک مکالمه در نظر بگیریم. از آنجایی که مطلب و محتوای عمده ی این قسمت از آزمون براساس تعامل بین آزمونگر یا کاندید به وجود می آید, از این قسمت کمترین توضیح داده شده است. با گذشتن از موضوع بحث شده در قسمت دوم, آزمونگر و کاندید قسمت سوم از آزمون را بیشتر با مذاکره و مناظره راجب یک ایده ی انتزاعی میگذرانند. در این قسمت, دانش آموزان (زبان آموزان) بر اساس تواناییهاشان در بیان کردن نظرات و عقاید خودشان و پیشروی در مذاکره ارزیابی میشوند.

این قسمت از آزمون به مدت چهار تا پنج دقیقه زمان میبرد و تعداد سوالها کاملا به گفتگوی آنها بستگی دارد.

 

امتیاز (نمره) دادن در بخش “صحبت کردن”

قسمت “صحبت کردن” آزمون آیلتس بر اساس چهار شاخه درجه بندی میشود, که عبارتند از :

. سلیس بودن و مرتبط بودن :

این معیارها به توانایی کاندید در صحبت کردن با سرعتی عادی و طبیعی اشاره دارد. نه تنها کاندیدها باید قادر باشند تا با یک سرعت معمولی (آرام و شمرده) صحبت کنند بلکه آنها باید این سرعت را در همین میزان به نسبت زمان نیز حفظ کنند. همچنین لازم است تا جملات با استدلالی منطقی و رعایت و استفاده از ضمیرها و حروف رابط به طور مناسب به کار برده شوند.

 

. منابع لغوی (لغات , واژه ها)

این شاخه به سادگی به وسعت و عمق دانش یک کاندید در فرهنگ لغات زبان انگلیسی اشاره دارد. ممکن است کاندیدها به دلیل استفاده از کلمات و واژه های متنوع نمره ی بالایی به دست بیاورند. توانایی آنها در پیدا کردن مسیرشان میان کلمات ناشناخته با استفاده از کلماتی دیگر نیز میتواند یکی دیگر از راه های مهمی باشد که برای گسترش دانش لغات میتوان انجام داد.

 

. دقت و صحت در دستورزبان :

قسمت “صحبت کردن” آزمون آیلتس بر اهمیت استفاده ی درست و مناسب در دستور زبان(گرامر) تاکید دارد, زیرا دانش آموزان (زبان آموزان) براساس ساختار جمله بندی , عبارات وابسته یا تابع و طول جمله, درجه بندی میشوند. به همین علت کاندیدها میتوانند به دلیل استفاده ی نادرست و اشتباه در گرامر (دستورزبان) نمره از دست بدهند.

 

. تلفظات :

از کاندیدها انتظاری نیست که حتما از انگلیسی زبانان بومی باشند و یا لهجه داشته باشند, اما طرز تلفظ آنها باید واضح و قابل مفهوم باشد. زیرا کاندیدها میتوانند به دلیل نامفهوم بودن صحبت هایشان توسط آزمونگر نمره از دست دهند یا باید تمام سعی خودشان را بکنند تا آزمونگر را متوجه ی حرفهای خود کنند.

 

آزمون آیلتس از یک سیستم ارزیابی, که از ۰ تا ۹ درجه بندی شده است برای امتیاز دادن (نمره) استفاده میکند. که  ۹ بالاترین امتیاز در این آزمون است. برای قسمت “صحبت کردن” آزمون, دانش آموز یک امتیاز برای هر یک از چهار حوزه ای که بالا توضیح داده شد دریافت میکند و نمره نهایی و امتیازی که به دست می آورد میانگینی از این چهار امتیاز خواهد بود. به طور مثال اگر یک دانش آموز امتیازاتی مانند ۷,۸,۵ و ۹ را در هر بخش مربوطه به دست آورد, میانگین این اعداد ۷.۲۵ است. (۷+۸+۵+۹=۲۹ که تقسیم بر چهار قسمت آزمون ۴= ۷.۲۵) میشود. نمرات به دست آمده با چیزی حدود ۷.۲۵ یا ۷.۷۵ به پایان میرسد . در واقع نمره نهایی دانش آموز در قسمت “صحبت کردن” آزمون ۷.۵ خواهد شد.

نمره ی کلی کاندید در ادامه ی آزمون به همین شیوه حساب خواهد شد: نمره ی نهایی دانش آموز حد واسط و یا میانگینی از چهار قسمت از آزمون ( گوش دادن, صحبت کردن, نوشتن و خواندن) است.

 

شما میتوانید با ثبت نام در کلاسهای خصوصی آیلتس و همچنین مشورت و راهنمایی استادان با تجربه ی این دوره ها, آمادگی بیشتری در این ضمینه کسب کنید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!