بهترین برنامه ریزی برای آمادگی آزمون PTE

ارائه بهترین برنامه ریزی برای آمادگی آزمون PTE نقش مهمی در مطالعه شما دارد. همیشه یک برنامه خوب و دقیق برای مطالعه می تواند شما را به هدفتان بسیار نزدیک کند.

برنامه ای که در ادامه ارائه می شود ، برنامه ای برای ۴ هفته مطالعه شما می باشد.

توضیحات پیرامون بهترین برنامه ریزی برای آمادگی آزمون PTE

هفته اول این برنامه برای مطالعه شما به ترتیب زیر است:

 1. روز اول برنامه
 • مهارت مکالمه / Speaking : در این روز مهارت بلند خواندن متن را تمرین کنید. >> Read Aloud
 1. روز دوم برنامه
 • مهارت نوشتاری / Writing : در این روز مهارت خلاصه نویسی متن را تمرین کنید. >>  Summarize Written Text
 1. روز سوم برنامه
 • مهارت خواندن و درک مطلب / Reading : سوالات چند گزینه ای را تمرین کنید. ( چند گزینه ای با تنها یک پاسخ درست )
 1. روز چهارم برنامه
 • مهارت شنیداری / Listening : خلاصه نویسی متن شنیداری را تمرین کنید.
 1. روز پنجم برنامه
 • توصیف یک تصویر را تمرین کنید.
 1. روز ششم برنامه
 • خلاصه نویسی یک متن نوشتاری را تمرین کنید.
 1. روز هفتم برنامه
 • یک آزمون آزمایشی دهید.

هفته دوم این برنامه برای مطالعه شما به ترتیب زیر است:

 1. روز اول برنامه در هفته دوم
 • مهارت مکالمه / Speaking : در این روز مهارت تکرار کردن جملات را تمرین کنید.
 1. روز دوم برنامه در هفته دوم
 • مهارت نوشتاری / Writing : در این روز مهارت انشا نویسی را تمرین کنید.
 1. روز سوم برنامه در هفته دوم
 • مهارت خواندن و درک مطلب / Reading : سوالات چند گزینه ای را تمرین کنید. ( چند گزینه ای با بیش از یک پاسخ درست )
 1. روز چهارم برنامه در هفته دوم
 • مهارت شنیداری / Listening : سوالات چند گزینه ای را تمرین کنید. ( چند گزینه ای با بیش از یک پاسخ درست )
 1. روز پنجم برنامه در هفته دوم
 • بازگویی یک سخنرانی را تمرین کنید.
 1. روز ششم برنامه در هفته دوم
 • انشا نویسی را تمرین کنید.
 1. روز هفتم برنامه در هفته دوم
 • در یک آزمون آزمایشی شرکت نمایید.

در این بخش نیمی از راه را برای شما عزیزان بازگو کردیم. در ادامه به ارایه برنامه مطالعاتی شما عزیزان در دو هفته آخر می پردازیم.

بهترین برنامه ریزی برای آمادگی آزمون PTE

دو هفته آخر در بهترین برنامه ریزی برای آمادگی آزمون PTE

 1. روز اول برنامه در هفته سوم
 • مهارت مکالمه Speaking :در این روز مهارت توصیف یک تصویر را تمرین کنید.
 • همچنین سعی کنید بازگویی یک سخنرانی را تمرین کنید.
 1. روز دوم برنامه در هفته سوم
 • در این روز میتوانید استراحت کنید.
 1. روز سوم برنامه در هفته سوم
 • مهارت خواندن و درک مطلب Reading  : مرتب سازی پاراگراف ها را تمرین کنید.
 • پر کردن جاهای خالی را تمرین کنید.
 1. روز چهارم برنامه در هفته سوم
 • مهارت شنیداری Listening  : پر کردن جاهای خالی را تمرین کنید.
 • خلاصه نویسی های درست را نشانه گذاری کنید.
 1. روز پنجم برنامه در هفته سوم
 • خلاصه نویسی یک متن گفتاری را تمرین کنید.
 • خلاصه های درست را نشانه گذاری کنید.
 1. روز ششم برنامه در هفته سوم
 • پاراگراف ها را مرتب کنید.
 • سوالات چند گزینه ای را تمرین کنید. ( چند گزینه ای با بیش از یک پاسخ درست )
 1. روز هفتم برنامه در هفته سوم
 • یک آزمون آزمایشی دهید.

هفته آخر / چهارم این برنامه برای مطالعه شما به ترتیب زیر است:

 1. روز اول برنامه در هفته آخر
 • مهارت مکالمه / Speaking : ارائه پاسخ کوتاه به سوالات را تمرین کنید.
 1. روز دوم برنامه در هفته آخر
 • این روز را استراحت کنید.
 1. روز سوم برنامه در هفته آخر
 • در این روز مهارت پر کردن جاهای خالی در مهارت Reading و Writing را تمرین کنید.
 1. روز چهارم برنامه در هفته آخر
 • سوالات چند گزینه ای را تمرین کنید. ( چند گزینه ای با تنها یک پاسخ درست )
 1. روز پنجم برنامه در هفته آخر
 • این روز را استراحت کنید.
 1. روز ششم برنامه در هفته آخر
 • این روز را استراحت کنید.
 1. روز هفتم برنامه در هفته آخر
 • یک آزمون آزمایشی دهید.

بدین ترتیب شما می توانید در طی یک ماه با برنامه ریزی نمره مناسب و خوبی کسب کنید. امیدواریم ارائه بهترین برنامه ریزی برای آمادگی آزمون PTE به شما عزیزان کمک کرده باشد.

 

Sir IELTS برگزار کننده انحصاری دوره های آمادگی آزمون PTE است

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید : ۲۲۸۷۰۰۸۹ – ۰۹۱۲۱۲۵۶۲۹۱

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!