تاریخ های آزمون تافل ۲۰۱۹

در این بخش به ارائه تاریخ های آزمون تافل ۲۰۱۹ میپردازیم. شما در ابتدا می بایست مرکز و تاریخ های آزمون در آن مرکز مطلع شوید. شما می توانید برای اطلاعات دقیق این مراکز را به شکل آنلاین چک کنید.

تمامی مراکز آزمون برای تمامی تاریخ های آزمون ها امکان برگزاری آزمون ندارند.

تاریخ های آزمون تافل ۲۰۱۹

تاریخ های آزمون و آخرین مهلت ثبت نام

در جدول زیر تاریخ های آزمون های اخیر و آخرین مهلت ثبت نام در این آزمون ها ذکر شده است.

تاریخ های آزمون آخرین تاریخ ثبت نام ایمیلی آخرین تاریخ  ثبت نام آنلاین
۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ ۲۷ آگوست ۲۰۱۸ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸
۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸
۹ فوریه ۲۰۱۹ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹
۱۳ آوریل ۲۰۱۹ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ ۱۵ مارس ۲۰۱۹

 

تاریخ های اعلام نتایج این آزمون طبق جدول زیر میباشد.

تاریخ های آزمون تاریخ های اعلام نمرات ایمیلی
۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸
۹ فوریه ۲۰۱۹ ۱۳ مارس ۲۰۱۹
۱۳ آوریل ۲۰۱۹ ۱۵ مه ۲۰۱۹

 

شما عزیزان میتوانید در صورت تمایل با توجه به اطلاعات ارایه شده در هر یک از تاریخ های فوق ثبت نام نمایید.

آزمون های تافل اینترنتی یا همان TOEFL ibt بیش از ۵۰ بار در سال برگزار میشود. شما می توانید برای ثبت نام به وب سایت مرکز مورد نظرتان مراجعه نمایید. بدین ترتیب می توانید تاریخ های موجود را در آن مرکز ببینید و جهت ثبت نام اقدامات لازم را به عمل آورید.

آزمون های تافل اینترنتی یا همان TOEFL ibt بیش از ۵۰ بار در سال برگزار میشود. شما می توانید برای ثبت نام به وب سایت مرکز مورد نظرتان مراجعه نمایید. بدین ترتیب می توانید تاریخ های موجود را در آن مرکز ببینید و جهت ثبت نام اقدامات لازم را به عمل آورید.

تاریخ های آزمون تافل اینترنتی در ایران

ایران نیز دارای مراکز برگزاری آزمون تافل / TOEFL میباشد. این مراکز در شهر های مختلف ایران میباشند.

 

شهر برگزاری هزینه آزمون تاریخ های برگزاری TOEFL ibt
اصفهان ۲۲۵ دلار شنبه – ۱۸ مه ۲۰۱۹شنبه – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۶ جولای ۲۰۱۹

کرمان ۲۲۵ دلار شنبه – ۹ مارس ۲۰۱۹شنبه – ۶ آوریل ۲۰۱۹

شنبه – ۱۱ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱ ژوئن ۲۰۱۹

ارومیه ۲۲۵ دلار شنبه – ۹ مارس ۲۰۱۹شنبه – ۱۶ مارس ۲۰۱۹

شنبه – ۶ آوریل ۲۰۱۹

شنبه – ۱۸ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۶ جولای ۲۰۱۹

قزوین ۲۲۵ دلار شنبه – ۱۳ آوریل ۲۰۱۹شنبه – ۱۱ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۶ جولای ۲۰۱۹

تبریز ۲۲۵ دلار شنبه – ۹ مارس ۲۰۱۹شنبه – ۱۶ مارس ۲۰۱۹

شنبه – ۱۸ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۶ جولای ۲۰۱۹

تهران ۲۲۵ دلار شنبه – ۹ مارس ۲۰۱۹شنبه – ۱۶ مارس ۲۰۱۹

شنبه – ۶ آوریل ۲۰۱۹

شنبه – ۱۳ آوریل ۲۰۱۹

شنبه – ۱۱ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱۸ مه ۲۰۱۹

یکشنبه – ۱۹ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۶ جولای ۲۰۱۹

شنبه – ۱۳ جولای ۲۰۱۹

شنبه – ۲۰ جولای ۲۰۱۹

یکشنبه – ۲۸ جولای ۲۰۱۹

یزد ۲۲۵ دلار شنبه – ۹ مارس ۲۰۱۹شنبه – ۱۳ آوریل ۲۰۱۹

شنبه – ۱۸ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۱۳ جولای ۲۰۱۹

زنجان ۲۲۵ دلار شنبه – ۹ مارس ۲۰۱۹شنبه – ۱۶ مارس ۲۰۱۹

شنبه – ۶ آوریل ۲۰۱۹

شنبه – ۱۸ مه ۲۰۱۹

شنبه – ۱ ژوئن ۲۰۱۹

شنبه – ۶ جولای ۲۰۱۹

شما عزیزان می توانید برای تاریخ های فوق در شهرهای مختلف اقدام به ثبت نام نمایید.

 

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!