در این بخش به یک خبر گوش فرا خواهید داد.

 

PART 6:

LISTENING TO A NEWS ITEM

 

در این بخش از آزمون سلپیپ کانادا شما به گزارش یک خبر گوش فرا خواهید داد که تمرکز آن بر اخباری محلی میباشد . به طور کلی این نوع اخبار با زبان ساده برای توصیف و بیان یک داستان استفاده میشود و هدف شما متوجه شدن داستان و درک کامل آن برای پاسخ دهی به سوالات پیرو خواهد بود اگرچه ممکن است تمام آن خبر را تنوانید متوجه شوید . باید بدانید این داستان حاوی پنج پاسخ درست میباشد که به صورت یک خبر برای شما پخش خواهد شد . یک مهارت مهم واصلی در هنگام شنیدن این نوع اخبار تفاوت قایل شدن بین مفاهیم اصلی و نکات جزیی میباشد که باید به آن توجه کرد تا بتوان به طور کلی تمام مطلب رو برای پاسخ به سوالات درک کرد . در این قسمت شما به یک داستان و خبر پنج دقیقه ای گوش خواهید داد و میباست به پنج سوال پاسخ درست دهید .

 

نمونه ای از سوال آزمون اصلی سلپیپ برای شما در زیر آورده شده تا به راحتی درک مطالب ذکر شده قابل فهم و لمس باشد

 

EXAMPLE

 

You will read and hear: “You will hear a news item about the rescue of two men following a boat accident.”

 

You will read: Listen to the following news item. You will hear the news item only once. It is about 1.5 minutes long.

 

Partial Transcript from Listening to a News Item

 

[S1] The official said that too many people get into trouble on the sea due to inexperience. [S2] Before going on boating trips, people should carefully check tide tables and charts of the area. [S3] Above all, people should wear life jackets at all times when on the water. [S4] Every year, there are hundreds of incidents in which people fall off boats or small boats get into trouble at sea. [S5] If the people on board are wearing life jackets (and fortunately most are), their chances of survival are very high.

 

 

EXAMPLE PROMPT AND QUESTION

 

You will read: Choose the best way to complete each statement from the dropdown menu.

 

The official said that boating accidents

 

  1. a) are rare occurrences and few people die.
  2. b) are common, but few people die.
  3. c) are common and often cause death.
  4. d) are rare, but exceedingly dangerous.

 

نکاتی که برای پاسخ به این نوع سوالات نیاز است شما بدانید :

 

  1. هوشیار باشید ولی مظطرب نه . به منظور درک بیشتر مطلب به فایل صوتی گوش فرا دهید .
  2. از برگه ای که برای شما فراهم شده برای نت برداری و یادداشت مطالب و نکات و وازگان کلیدی استفاده کنید در نظر داشته باشید هر چه پیش میروید درک کامل مطلب بدون نت برداری برایتان سختر خواهد شد بنابراین از این متد برای درک کامل موضوع استفاده کنید . باید در نظر داشته باشید که تمام مطالب مهم را یادداشت کنید و آنها را جا نندازید . به منظور تبحر در این مهارت میباست تمرین نت برداری را مکررا انجام داده تا به حد مطلوب برسید .
  3. برای انتخاب پاسخ درست حتما نیازی نیست وقت زیادی صرف شود بنابراین سعی کنید آن پاسخ هایی که به نظر درست میاید را زده و هیچ سوالی را بدون جواب نگذارید . چون این آزمون نمره منفی ندارد .
  4. در این نوع سوال حذف گزینه های نادرست میتواند شما را برای رسیدن به جواب درست کمک کند و از گزینه های باقی مانده جواب درست را راحتر انتخاب کنید .

به عنوان مثال به حذف گزینه های نادرست زیر توجه کنید .

 

ELIMINATING THE WRONG ANSWER

 

Answer (a): are rare occurrences and few people die—Incorrect

Sentence 4 [S4] says that there are hundreds of accidents every year, so this would hardly count as a “rare occurrence.”

 

 

Answer (c): are common and often cause death—Incorrect

The first part of this statement agrees with the audio; however, the second part, “often causes death,” doesn’t agree with what is said in [S5] about the chances of survival being very high. The key is the section in parentheses, which indicates that most people wear life jackets.

 

 

Answer (d): are rare, but exceedingly dangerous—Incorrect

As in answer (a), the reference in [S4] tells of the frequency, not the rarity, of boat accidents.

 

 

به منظور کسب مهارت در نت برداری مطالب که در آزمون لیسینینگ نقش اساسی و کلیدی را ایفا میکند نیاز است در خانه حتما تمرین مکرر انجام شود به این منظور میتوانید از سایت  CBC “National” website. استفاده کنید . اخبار مورد نظر خود را انتخاب کرده و سعی کنید تمام نکات مهم آنها را نت برداری و به خاطر بسپارید . سپس از مطالب یاداشت شده چند سوال برای خود نوشته و سعی کنید خلاصه اخبار را در پنج جمله یاداشت کنید . هر چه این مهارت را بیشتر تمرین کنید نمره بهتری خواهید گرفت .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!