در این بخش باید به نقطه نظرات و نظریه مطرح شده در فایل صوتی گوش فرا دهید .

 

PART 8:

LISTENING TO VIEWPOINTS

 

در بخش هشتم آزمون سلپیپ کانادا شما به یک گزارش طولانی گوش فرا خواهید داد که محتوا و موضوع مطرح شده در آن نسبت به تمام قسمت های قبل چالشی تر و سخت تر خواهد بود که به بیان حداقل دو نقطه نظر در مورد مشکلات اجتماعی میباشد . در این بخش احتمالا شاهد بیان لغات سخت تر و جملات  پیچیده تر خواهید بود که باعث به چالش کشیدن مطلب خواهد شد در این بخش شما میباست در هشت دقیقه به یک گزارش گوش فرا دهید و به شش سوال مطرح شده پاسخ دهید .برای موفقیت در این بخش و پاسخ دهی به تمام سوالات مطرح شده نیاز است  شما ایده های پیچیده را کاملا تشخیص داده و بتوانید آنها را به گزینه های مطرح شده در جواب که به یک زبا دیگر بیان شده اند ربط دهید و حتی در بعضی مواقع نیاز است به مطالب شنیده شده نکاتی اضافه و یا کسر کنید .باید بدانید آزمون The CELPIP-General test برای ارزیابی مهارت زبانی شما طراحی شده و برای تعیین سطح زبانی شما از قسمت های مختلفی با سطح دشواری متغییر استفاده خواهد کرد .

 

در ادامه نمونه سوالی از آزمون اصلی سلپیپ برای شما مطرح گردیده است .

 

EXAMPLE

 

You will read and hear: “You will hear a report about services for people with disabilities in Canada. Community-based care is discussed in detail.”

 

 

You will read: Listen to the following report. You will hear the report only once. It is about 3 minutes long.

 

Partial Transcript from Listening for Viewpoints

 

[S1] It seems that there is a general agreement that people with severe disabilities should be cared for in the community. [S2] Both Ms. Stone and Mr. Gill hold that the rights of disabled people and their families must be recognized. [S3] Moreover, both recognize that these rights involve the inclusion of all people in their communities, no matter what their disability may be. [S4] The key issue of contention appears to be one of immediate priority. [S5] Ms. Stone is seeking substantive additional funding

in order to directly support families. [S6] She also wants community care homes established now. [S7] The government, however, is taking an incremental approach to support, providing additional funding as and when it is able to do so.

 

 

EXAMPLE PROMPT

 

You will read: Choose the best way to complete each statement from the dropdown menu.

 

Ms. Stone and the Minister agree that people with severe disabilities

 

  1. a) should be cared for within a local network.
  2. b) do not have access to long-term hospital care.
  3. c) cannot be cared for by family members.
  4. d) should be a top policy issue in the province.

نکاتی که برای پاسخ به این نوع سوالات نیاز است شما بدانید :

 

  1. در این بخش ضروری است شما قادر به تشخیص نقطه نظرات و اختلافات و ایده های مخالف بوده و در کنار درک ایده اصلی بتوانید نظزیه ها را به طور کامل درک کنید و به دنبال درک معانی لغات نباشید .
  2. در هنگام نت برداری سعی کنید تفاوت و شباهت های نقطه نظرات را یاداشت نموده و حتی در برگه های متفاوت آنها را به بخش های متفاوت تقسیم نمایید .
  3. سوال و پاسخ ها را با دقت مطالعه کرده و سعی کنید با نت هاس خود مطابقت داده تا به بهترین پاسخ برسید .
  4. انتظار وازگان و کلماتی که از کلمات مشابه آنها استفاده شده را داشته باشید . به عنوان مثال جواب درست در سوال بالا گزینه (a) خواهد بود اگرچه در جواب از کلمه “local network” استفاده شده ولی در فایل صوتی ار “community” (in [S1]); به کار رفته است این دو از لحاظ معنی کلی مشابه هستند . اگر ناامید شده اید اصلا از سعی کردن دست برندارید حتی اگر سخت باشد . اکثر دوستانی که از سطح زبانی intermediate-level به بالا برخوردار هستند توانسته اند به این قسمت پاسخ دهند .
  5. در این نوع سوال حذف گزینه های نادرست میتواند شما را برای رسیدن به جواب درست کمک کند و از گزینه های باقی مانده جواب درست را راحتر انتخاب کنید .

 

به عنوان مثال به حذف گزینه های نادرست زیر توجه کنید.

ELIMINATING THE WRONG ANSWER

 

Answer (b): do not have access to long-term hospital care—Incorrect The audio clip does not mention long-term hospital care, so this cannot be the right answer.

 

 

Answer (c): cannot be cared for by family members—Incorrect

The audio clip does not give us any information about Mr. Gill’s opinion regarding family members.

Answer (d): should be a top policy issue in the province—Incorrect Mr. Gill and Ms. Stone do not agree that community care should be a top priority. In [S4] which compares Mr. Gill’s and Ms. Stone’s viewpoints, we hear, “The key issue of contention appears to be one of immediate priority.” If you know that “contention” means disagreement, you will understand why this option is wrong.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!