لیسینینگ برای کسب اطلاعات

PART 5:

LISTENING FOR INFORMATION

در بخش پنجم آزمون لیسینینگ سلپیپ کانادا شما به یک مکالمه طولانی تر بین دو نفر گوش خواهید داد که محتوای بحث این دو به احتمال زیاد نسبتا تخصصی تر نسبت به بخش های قبل خواهد بود . در این بخش از آزمون که شش دقیقه به طو لخواهد انجامید میباست به شش سوال پاسخ داده شود .

 

در ادامه نمونه سوالی از آزمون اصلی سلپیپ برای شما مطرح گردیده است

EXAMPLE

 

You will read and hear: “You are going to hear a woman being interviewed about the history of Canadian schools.”

 

You will read: Listen to the conversation. You will hear the conversation only once. It is about 2 to 2.5 minutes long.

 

Partial Transcript from Listening for Information

 

MAN [S1] So the children all sat in one big room learning rules and practicing tasks from their schoolbooks or copied from the blackboard? [S2] How did the teacher know if they were learning anything?

 

WOMAN [S3] Once or twice a day, the teacher called students up in small groups for recitation. [S4] I should explain recitation… Recitation is when the students explain to the teacher what they have learned without using their books. [S5] They have to do it from their memory.

 

 

EXAMPLE PROMPT AND QUESTION:

 

You will hear: “What did the students do for much of the school day?”

 

You will read: Choose the best answer to each question from the drop-down menu.

 

What did the students do for much of the school day?

  1. a) The students spent most of the day doing recitation.
  2. b) The children spent most of their day writing on the blackboard.
  3. c) The teacher gave the students writing and math tasks to complete.
  4. d) The students gave each other tasks to complete.

 

نکاتی که برای پاسخ به این نوع سوالات نیاز است شما بدانید :

 

  1. از ابتدای لیسینینگ بخش سوم تا انتهای لیسینینگ بخش هشتم شما در شروع هر بخش مشغول خواندن و شنیدن یک فایل صوتی خواهید بود که به منظور معرفی آن بخش به طور خلاصه میباشد .از این زمان و فرصت استفاده کرده و سعی کنید آنچه را که خواهید شنید حدث زده و در ذهن بیاورید و همچنین تمام کلمات و اصطلاحاتی که ممکن است در این فایل صوتی با آن مواجهه شوید را در ذهن خود مرور کنید . زمانی که فایل شروع به پخش شدن کرد زمان خود را برای متوجه شدن کلمات و عباراتی که متوجه آنان نشدید در ان فایل صوتی نکنید . در نظر داشته باشید انتظاری نمیرود که شما تمام لغات روبدانید . تنها کاری که باید حتما انجام شود پی بردن به رابطه موجود بین دو گوینده و موضوع بحث آنها میباشد .
  2. مطمین شوید بهترین گزینه را برای پاسخ به این سوال انتخاب کرده اید . امکان دارد دو و حتی سه پاسخ محتمل برای سوال مطرح شده باشد اما فقط یکی از آنها به طور واضح مناسب آن سوال خواهد بود .
  3. در مثال ذکر شده به راحتی براین موضوع احاطه پیدا خواهید کرد. شما میتوانید با حذف پاسخ های نادرست به بهترین پاسخ برسید استنباط نقش اساسی در این بخش دارد . در زیر میتوانید دلیل نادرست بودن گزینه های موجود را متوجه بشید.
  4. ELIMINATING THE WRONG ANSWER

حذف گزینه های نادرست

 

 

Answer (a): The students spent most of the day doing recitation—Incorrect In

 

[S3] the woman clearly says that students only do recitation once or twice a day.

 

Answer (b): The children spent most of their day writing on the blackboard—Incorrect

 

Although the blackboard is mentioned, it does not say that the students write on it; it says they copy from it.

 

Answer (d): The students gave each other tasks to complete—Incorrect

 

Earlier in the audio, there is mention of students helping each other; however, there is nothing said about them giving each other tasks.

 

برای تبحر در این بخش عنوان های اخبار را خوانده و سعی کنید چند دقیقه موضوع و جزییات آنها را پیش بینی کرده و سپس به خواند آنها بپردازید . به عنوان مثال شخصی که خبر در مورد آن هست را پیش بینی کرده  و یا مکان آن رخداد را پیش بینی کنید . سپس بعد از پیش بینی متن اخبار را خواننده و چک کنید چه مقدار از اطلاعات پیش بینی شده با حقیقت یکی بوده است .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!