گوش دادن به یک مکالمه روزمره

PART 4:

LISTENING TO A DAILY LIFE

CONVERSATION

 

در بخش چهارم  آزمون لیسینینگ  سلپیپ کانادا شما به یک مکالمه روزمره بین دو فرد گوش فرا خواهید داد و سپس  به جندین سوال مرنبط پاسخ خواهید داد. این مکالمه معمولا درباره فعالیت های روزمره مثل خرید از یک فروشگاه و مکالمه بین خریدار و فروشنده و یا مکالمه ای بین دو همکار و از این قبیل خواهد بود . برای این قسمت شما به یک فایل صوتی به مدت پنج دقیقه گوش فرا خواهید داد و سپس به سوالات مربوط پاسخ میدهید .

در آزمون اصلی این فایل و سوال را فقط یکبار و آن هم از هدست فراهم شده گوش فرا خواهید داد. بنابرین توجه به تمام این فایل صوتی با دقت بسیار بسیار مهم خواهد بود .

در ادامه نمونه سوالی از آزمون اصلی سلپیپ برای شما مطرح گردیده است

 

EXAMPLE

 

You will read and hear: “You will hear a conversation between a husband and wife. She is arriving home late from work.”

 

You will read: Listen to the conversation. You will hear the conversation only once. It is about 1.5 to 2 minutes long.

 

Partial Transcript from Listening to a Daily Life Conversation

 

WOMAN [S1] I know, the traffic was just terrible. [S2] I don’t think I moved more than one hundred meters in half an hour. [S3] I would have called you, but my cell phone battery was dead.

 

MAN [S4] Do you know what caused the delay? [S5] I didn’t hear about any accidents on the news.

 

WOMAN [S6] Well, I don’t think there was a car accident, but there was an oil spill. [S7] A gas tanker spilled oil across the road, so they had to shut down the whole road for thirty minutes. [S8] There were three fire trucks cleaning up the mess.

 

EXAMPLE PROMPT AND QUESTION

 

You will hear: “Why was the woman late getting home?”

 

You will read: Choose the best answer.

 

  1. a) The road was closed to clean up an oil spill.
  2. b) She was in an accident while using her cell phone.
  3. c) A car crash had caused a traffic jam.
  4. d) There was a fire that blocked the road.

 

نکاتی که برای پاسخ به این نوع سوالات نیاز است شما بدانید :

 

  1. با آسایش و دقت گوش دهید . اگر با کلمه و یا جمله ای مواجه شدید که برایتان آشنا نیست و یا در هنگام گوش دادن کلمه و یا جمله ای را از دست دادید نگران نباشید چون باعث میشود از گوش فرا دادن به ادامه فایل صوتی امتناع ورزید . به خاطر داشته باشید از شما انتظار نمیرود که تک تک واژگان و جملات را متوجه شوید . به کل مطلب توجه کنید و به دنبال کلمات کلیدی باشید مانند دلایل و یا زمان و یا مکان و افراد . از خود این سوال را بپرسید که این افراد مشغول چه کاری هستند و به دنبال حل چه مشکلی میباشند .
  2. در هنگام شنیدن فایل صوتی حواستان به قسمت های مهم از قبیل زمان سوال پرسیدن و پاسخ دادن افراد باشید . زیرا میباست در این هنگام به دنبال جواب سوال بوده و قادر به تشخیص آن باشید . بع عنوان مثال اگر سوال زیر مطرح گردد

“Do you know what caused the delay?”

جواب این سوال در قسمت [S7] and [S8] مطرح شده و نیاز است که خوب به آن توجه گردد.

  1. در نظر داشته باشید تشخیص بعضی از کلمات کاربردی در سوال و جواب معیار مناسبی برای پاسخ دهی به سوالات نمیباشد و باید حتما با دقت به سوالات توجه نمود و پاسخ داد.
  2. برای پاسخ دهی به این چنین سوالات باید به مکالمات مطرح شده در برنامه های تلویزیونی رادیو و فیلم ها زیاد گوش فرا دهید و سعی کنید به فایل های صوتی که مربوط به امور روزمره در موقیعت های مختلف میباشد بیشتر گوش دهید . سعی کنید به ایده اصلی این مکالمات نزدیک شوید و آنها را بیشتر و بهتر درک کنید و در این موقیعت ها به دنبال Ws”—who/what/where/when/why باشید و اگر کلمه و یا عبارت خاصی رو متوجه نشدید امید را از دست نداده و سعی کنید کل مطلب را متوجه شوید .