تکنیک برای تطبیق عناوین با پاراگراف ها در آزمون آیلتس بخش اول

تطبیق عناوین با پاراگراف ها، توانایی شما در درک عمومی داده ها را بررسی می کند.

همیشه ابتدا به دنبال کلی ترین عنوان باشید.پاراگراف مربوط به ان احتمالااولین پاراگرافیا

پاراگراف نتیجه گیریاست.

*همیشه در ابتدا عناوین را مطالعه کنید،این سرفصل ها خلاصه متن هستند.آنها در پاسخ به بقیه ی سوالات نیز به شما کمک میکنند.

در صورت وجود مثال حتما به انها توجه کنید و بی اهمیت از انها عبور نکنید.این مثال هاممکن است مانند مقدمه ای عناوین دیگر را نیز سازماندهی کنند.

اگر تعداد عناوین محدود باشد احتمالا مثال نخواهید داشت.

دستورالعملها را بخوانید و بررسی کنید که آیا می توانید از یک عنوان بیش از یکبار استفاده کنید یا خیر.

گاهی اوقات تعداد پاراگراف بیشتر از عنوان ها است، به این مورد توجه کنید.

چنانچه لیستعناوین طولانی بود، بدون عجله ابتدا یک دور از روی انها بخوانید.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

تکنیک ۱:دستور زبان و لغات موجود در سرفصل ها راتجزیهوتحلیل کنید

*سعی کنید تمایز میان این دو نوع از کلماتی که در عناوین مورد استفاده قرار میگیرند را تشخیص دهید:۱.اطلاعاتخاصمربوط بهپاراگراف۲.کلمات سازمان دهنده.

کلمات سازمان دهنده مانند کلمات قابل شمارش جمع، به عنوان مثالcauses، reasons،

advantages، drawbacks،dificulties، responses، problems، effects، solutions،factors،

dangers، examples، و غیره. سعی کنید الگویی که این لغات بر اساس ان در متن مطرح میشوند را بیابید.

توجه داشته باشید کهاطلاعات خاصمربوط به هر بند به این کلمات افزوده میشوند: [causes]of poverty in urban areas؛of urban poverty[different levels]توجه داشته باشید که چگونه

عبارات مقابل براکت ها لغات داخل براکت ها را شرح میدهند.

بنابراین شما میتوانید از این بخش از اطلاعات برای skim/scan کردن پاراگراف ها استفاده کنید.به دنبال پاراگراف ها باشید که شامل اطلاعاتی نظیر اثرات و یا مشکلات مربوط به یک پدیده هستند.سپس به دنبال همین اطلاعات در عناوین باشید.

واژه های سازمان دهنده ی جمع  نشان می دهد که پاراگراف دارای بیش از یک ایده یا یک لیستی از ایده ها احتمالا همراهبا یک مقدمه است.

یک پاراگراف به شرح و بسط اطلاعات مرتبط با کلمات غیر قابل شمارش مانند:damage وغیره باشد.

همچنین بند میتواند در راستای اسامی قابل شمارش مفرد باشد.این اسامی تنها به شرح یک ایتم میپردازند:a comparison,impact,development و غیره.

خواندن

تکنیک ۲: برقراری ارتباط بین عناوین

*عنوان ها معمولا با یکدیگر مرتبط هستند.

*به دنبال عنوانی باشید که خاص تر به نظر میرسد.این عنوان می تواند مربوط به جزئیات موجود در یکی از پاراگراف ها باشد وبنابراینذهن شما را از سر فصل اصلی منحرف خواهد کرد.برای تشخیص این موضوع از خود بپرسید که ایا با حذف این جزئیات پاراگراف هنوز مفهوم اصلی را انتقال میدهد یا خیر؟

*عنوانی کهدارای مشخصه خاصی باشد،معمولا متعلق به بندی است که تنها به توصیف یکی از موارد یا جزئیات میپردازد.

*سرفصل هایی را بررسی کنید که با یکدیگر مرتبط هستند:علل / اثرات؛مشکل / راه حل.

*عناوین دارای صفات را بررسی کنید.اطمینان حاصل کنید که هر عنوان میتواندتمام جنبه های یک پاراگراف راپوشش می دهد.توجه به صفات یا عبارات توصیفی را فراموش نکنید.

*عنوان ها می توانند شامل دو گونه اطلاعات باشند که یکی از انها به اطلاعات موجود در پاراگراف های قبلی اشاره میکند.

  • Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران  ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) (  سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران   ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP) ( تضمینی  سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) ( خانه سلپیپ ) (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .