تکنیک هایی برای افزایش سرعت ریدینگ  آیلتس :

تکنیک های زیر را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید از هر کدام در زمان مناسب خود استفاده کنید:

*Skimming.ابتدا به منظور دریافت ایده و مفهوم کلی متن ان را به صورت روزنامه وار بخوانید.در این مرحله به چهارچوب و اطلاعات کلی توجه کنید و وارد ریز جزئیات نشوید.علامت گذاری و خط کشی نکنید.

*.Scanningفقط به هدف دریافت جزئیات خاص از این روش استفاده کنید و در این حین روی فهم معنی کلمه به کلمه ی متن تمرکز نکنید.

*.Skim and readمتن را روزنامه وار بخوانید و روی یک نکته ی خاص برای یافتن معنی ان توقف کنید.از سوالات متن راهنمایی بگیرید.

*Scan & skim.هنگامی که برای یافتن اطلاعاتی خاص متن را میخوانید نگاه شما به طور ناخوداگاه با عبارات اطراف نیز اشنا میشود. در واقع هنگامی که روی پیدا کردن اطلاعاتی خاص متمرکز هستید چشمان شما به صورت روزنامه وار در طول خطوط حرکت میکنند و در نتیجه از سرعت خوانش نیز نمیکاهند.

 

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی )  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

Skimming

تکنیک های اولیه یSkimming:

۱.عناوین و سوالات را به صورت سریع بخوانید.این کار به منزله ی دریافت یک خلاصه از متن میباشد.

۲.تنها کلمات اصلی و محتوایی متن را از نظر بگذرانید.کلماتی مانند:اسم ها-افعال اصلی-صفات و قیدها.سعی کنید کلمات دیگری چون: ,ain,is  و غیره را در نظر نگیرید.زیر کلمات مهم و اصلی را خط بکشید تا در صورت نیاز انها را دوباره بخوانید.

۳.در این روش فقط به ساختار کلی جملات و عبارات توجه کنید:به این معنی که فقط فاعل مفعول و فعل را از نظر بگذرانید و به صفات و قیدها بی توجه باشید.

۴.لغات ربطی مانند moreover, in addition, howeverو غیره را نشانه گذاری کنید.به اندازه ای تمرین کنید که بتوانید با دیدن یک پاراگراف و بدون خوانش ان به طور خودکار این لغات ربطی را پیدا کنید.

۵.با این تکنیک همچنین میتوانید الگوهای معمول پاراگراف ها را درک کنید.الگوهایی مانند:اثرات یک پدیده-علل یک پدیده-راهکارها و غیره.

۶.برای دریافت یک شمای کلی از متن نام ها را بخوانید.پیش از ان مطمئن شوید که تفاوت بین اسم و فعل و صفت و قید را به خوبی میدانید و بعد از ان میتوانید نقش هر کدام را در جمله مورد بررسی قرار دهید.

  • Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) (  سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران   ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران  ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی  سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران  ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی  سلپیپ CELPIP  تضمینی ) (خانه سلپیپ ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)  موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .