تکنیک های پیشرفته طبیق عنواین با پاراگراف ها در آزمون آیلتس(بخش دوم)

*عناوین را بخوانید و بندها را با سرعت روخونی کنید.در این مقطع باید سرعت عمل خود را افزایش دهید.

*هر سرفصل را برای خودتان به صورت یک جمله بیان کنید.این کار ممکن است معنای ان را واضح تر بیان کند.

*در هنگام روخوانی هر پاراگراف هر کجا که ایده ی اصلی و تمرکز پاراگراف را متوجه شدید، روخوانی را متوقف کنید و به سرعت ان را با سر فصل مربوطه تطبیق دهید.

*زمانی که همه ی عناوین را با بندها منطبق ساختید، آنها را به ترتیب بخوانید تا از صحت انها اطمینان حاصل کنید.

*در حین این بررسی نهایی، از خواندن جزئیات دقیق پرهیز کنید، زیرا ممکن است این جزئیات نظر شما را تغییر دهند.

*قبل از خوانش متن، یک ترتیب ممکن از سرفصل ها را برای خود پیش بینی کنید.

*چنانچه یک پاراگراف دشوار بود از تکنیک های مختلف skimming بهره گیری کنید.

*هر پاراگراف را به نوبت و روزنامه وار بخوانید و سپس به سرعت موضوع اصلی ان را تشخیص دهید.عنوان خود را در دو یا سه کلمه بسازید.سپس به لیست سرفصل ها نگاه کنید و با توجه به عنوان خودتان سرفصل مربوطه را تشخیص و ان را تطابق دهید.

خواندن

تطابق جملات / عبارات با پاراگرافها

*از انجایی که تعداد پاراگراف ها معمولا بیشتر از جملات/ عبارات میباشد، شما باید متن را به سرعت اسکن کنید.

*جملات می توانند مربوط بهجزئیات ریز متن باشند.در متن به دنبال کلماتی از قبیل:description،refrences،cause،effect،importance،و غیره باشید.این کلمات می توانندهم در قالب مفرد و هم در قالب جمع باشند.

*واژگان جمع احتمالا بیانگر این هستند که ان عبارت / جمله  پاراگراف را به طور کامل را پوشش می دهد، همانند نقشی که یک عنوان ایفا میکند.امااسم مفرد می تواند همه یا بخشی از پاراگراف  پوشش دهد.

*چنانچه عبارات مانند سرفصل ها در قالب لیست ارائه شده باشند، سلسله نکات احتمالی را دنبال کنید.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

تکمیل خلاصه به وسیله ی لیست کلمات و یا بدون ان

مرحله ی ۱

*برای اگاهی از محدودیت تعداد لغات دستورالعمل ها رابررسی کنید.این محدودیتمعمولا شامل یک یا دو یا سه کلمه است.این موضوع را به خاطر بسپارید.

*همچنین اجازه ی سوال مبنی بر استفاده از یک کلمه / عبارت بیش از یکبار را بررسی کنید.

*ابتدا به منظور دریافت یک ایده ی کلی یکبار خلاصه را به صورت روزنامه وار بخوانید.

*به دستور زبان مورد نیاز برای پر کردن هر جای خالی دقت کنید.

*هنگام خوانش سوال،و در حین رسیدن به فضای خالی کلمه ی “blank” رابرای خودتان تکرار کنید.بدین معنی که هنگام خواندن سوال از جای خالی بلافاصله به عبارت بعد از ان پرش نکنید.به عنوان مثال، اگر جمله ی“candidates need to pay——-to detail”, را به صورت candidates need to pay blank to detail” ” بخوانید تشخیص لغت متعلق به جای خالی بسیار اسانتر خواهد بود.

خواندن

مرحله ۲

*با استفاده از از کلمات و ایده هایی که به ذهنتان میرسدپاسخ را پیش بینی کنید و سپسمتن راچک کنید.

*سعی کنید پاسخ صحیح را ابتدا با استفاده از دانش خودتان حدس بزنید.این کار پیدا کردن پاسخ را تسهیل میکند.

*نوع کلی کلمات را حدس بزنید.به عنوان مثال، ممکن است حدس بزنید که جای خالی باید با اسم یک فرد پر شود.

بنابراین در متن به دنبال اسم اشخاص باشید.

 

مرحله ۳

*به متن نگاه کنید و کلمات خود را با کلمات موجود در متن مطابقت دهید.

*به هر تغییر گرامری یک کلمه، توجه کنید.

*خلاصه متن را دوباره مرور کنید تا به معنای کلی دسترسی پیدا کنید و

سپس، اگر زمان داشته باشید، خود متن را بخوانید.

*زمان انتقال پاسخ ها به پاسخ برگ به املای لغات دقت کنید.

*چنانچه لیستی از کلمات در سوال داده شده باشد،معمولا هر کلمه / عبارت دارای یک حرف لاتین به صورت A، B، C، و غیره  است.بنابراین شما فقط باید حرف مربوط به ان کلمه را در پاسخ برگ یادداشت کنید.

 

پاسخ به سوالات چند گزینه ای

*در برخی موارد، ممکن است سوال دارای پنج گزینه باشد.اگرچنین بود، ممکن است بتوانید برای یک سوال بیشتر از یک گزینه ی صحیح را علامت بزنید.

*سوالات چندگزینه ای شبیه به سوالاتTrue،False،Not Givenهستند.یکی ازگزینه هایک عبارتی صحیح  ایجاد می کند.سه نفر دیگر با جوابتناقض دارند یا در مورد انها اطلاعاتی در متن داده نشده است.

*سوالات چند گزینه ای به سنجش دانش شما درباره ی جزئیات متن یا تجزیه و تحلیلشمااز قسمتی از متن میپردازد.

*اینگونه سوالات همچنین می توانند درک شما از کل متن را مورد بررسی قرار دهند، برای مثال ممکن است در سوالی از شما هدف نویسنده از طراحی این متن را بپرسد و یا نظرتان را درباره ی یک عنوان مناسب برای متن مورد پرسش قرار دهد.

 

  • Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران ( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP  ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده  سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP )  ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ) (celpiphouse ) (celpiptest) (مرکز آزمون سلپیپ) (آزمون آزمایشی  سلپیپ )    (مرکز آزمون سلپیپ)   (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران)  (آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .