جدول بارم بندی آزمون آیلتس IELTS  

رده بندی نمرات آیلتس

آیلتس یک امتحان طبقه بندی شده است. شما برای هر بخش نمره ای بین ۱ تا ۹  دریافت خواهید کرد. همچنین نمرات غیر صحیح مانند ۶.۵ نیز ممکن است. دانشگاه ها برای پذیرش خود اغلب به نمره ۶ یا ۷  نیاز دارند. به علاوه ممکن است حداقل نمره ای را در هر یک از ۴ بخش تعیین کنند.

شما می توانید از سایتIELTS Band Score Calculator  برای تخمین نمره ی خام readingو listening خود استفاده کنید.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

جدول بارم بندی بخش شنیداری

برای این بخش از ازمون که حاوی ۴۰ سؤال است نمرات تقریبی هر گروه را می توان با استفاده از این جدول محاسبه کرد.

نمره زیر گروه ۹ ۸.۵ ۸ ۷.۵ ۷ ۶.۵ ۶ ۵.۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳.۵ ۳ ۲.۵
نمره / ۴۰ ۳۹-۴۰ ۳۷-۳۸ ۳۵-۳۶ ۳۲-۳۴ ۳۰-۳۱ ۲۶-۲۹ ۲۳-۲۵ ۱۸-۲۲ ۱۶-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰ ۶-۷ ۴-۵

 

جدول بارم بندی بخش خواندن(آزمون عمومی)

برای این قسمت از ازمون، که شامل ۴۰ سوال است، نمرات تقریبی را می توان با استفاده از این جدول محاسبه کرد.

نمره زیر گروه ۹ ۸.۵ ۸ ۷.۵ ۷ ۶.۵ ۶ ۵.۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳.۵ ۳ ۲.۵
نمره / ۴۰ ۴۰ ۳۹ ۳۷-۳۸ ۳۶ ۳۴-۳۵ ۳۲-۳۳ ۳۰-۳۱ ۲۷-۲۹ ۲۳-۲۶ ۱۹-۲۲ ۱۵-۱۸ ۱۲-۱۴ ۹-۱۱ ۶-۸

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

جدول بارم بندی بخش خواندن(ازمون اکادمیک)

این قسمت نیز حاوی ۴۰ سوال است.

نمره زیر گروه ۹ ۸.۵ ۸ ۷.۵ ۷ ۶.۵ ۶ ۵.۵ ۵ ۴.۵ ۴ ۳.۵ ۳ ۲.۵
نمره / ۴۰ ۳۹-۴۰ ۳۷-۳۸ ۳۵-۳۶ ۳۳-۳۴ ۳۰-۳۲ ۲۷-۲۹ ۲۳-۲۶ ۱۹-۲۲ ۱۵-۱۸ ۱۳-۱۴ ۱۰-۱۲ ۸-۹ ۶-۷ ۴-۵

 

بارم بندی در بخش نوشتاری ازمون

امتیاز دهی این قسمت از ازمون از ۹ نمره و با توجه به معیار های زیر ارزیابی میشود:

  • دستاورد مقاله
  • انسجام و همبستگی متن
  • استفاده از منابع موثق
  • دقت و صحت دستور زبان

.

بارم بندی بخش گفتاری

امتیاز دهی در این قسمت نیز از ۹ نمرهو با توجه به معیار های زیر انجام میشود:

  • انسجام و روان بودن گفتار
  • منابع زبانی
  • دامنه و دقت گرامری
  • تلفظ

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

مرکز زبان Sirielts همواره برگزار کننده دوره های آمادگی و آموزش آزمون IELTS برای علاقه مندان و داوطلبان این آزمون بین المللی می باشد. شما عزیزان می توانید برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۱۲۵۶۲۹۱ تماس حاصل نمایید و از مشاوره همواره بهره مند باشید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!