خطاهای معمول سلپیپ:صحبت کردن، مکث و بالا وپایین آوردن تن صدا (Intonation)

  بالا و پایین بردن تن صدا مهمترین جنبه تلفظ در زبان انگلیسی می باشد.زیرا به طور مستقیم معنا رامنتقل می کند.

Intonationبالابردن و یا پایین آوردن صدا در انتهای یک واحد اطلاعات است. واحد های اطلاعاتی دقیقا همان چیزی هستند که نام آنها را بیان می کند:واحد های اطلاعات یا معنایی در یک زبان.

هنگام صحبت کردن، باید کمی بعد از ارائه هر اطلاعات مکث کنیم.به مثال زیر توجه کنید، این یک جمله است اما دو واحد اطلاعات وجود دارد:

 

The house at the end of the street belongs to my brother.

  1. The house is located at the end of the street.
  2. This house is owned by my bother.

 

یادگیری Intonation در زبان انگلیسی بسیار آسان است،زیرا قابل پیش پیش بینی است.با چند استثنا در پایان هر واحد اطلاعاتی همان طور

که در مثال نشان داده شد. مکث می کنیم.

The house at the end of the street ↓ / belongs to my bother ↓.

رایجترین خطاهای متداول در آزمون مکالمه سلپیپ زمانی است که شرکت کنندگان در پایان یک واحد اطلاعات زمانی که باید ان را کاهش دهند

،باافزایش تن صدا ان را به اتمام می رسانند.این امر برای شنوندگان بسیار گیج کننده است.

چگونه می توانم Intonation زبان انگلیسی را یاد بگیرم؟

بخوانید؟واحدهای اطلاعاتی از الگوهای گرامری مانند عبارات و جملات پیروی می کنند و بنابراین اغلب و نه همیشه، با نشانه گذاری آغاز می شوند.

گوش دادن به اخبار به زبان انگلیسی، توجه به جایی که مجریان مکث می کنند و یا لحن آنها ۰ بالا و پایین آوردن آهنگ صدا) تغییر می کند.زمانی

که بتوانید واحدهای اطلاعاتی والگوهای حرکتی را تشخیص دهید،استفاده بیشتر از انها برای شما آسان تر خواهد بود.

 

خطاهای معمول سلپیپ:جملات بدون توقف و انتها

ماجملات بسیار زیادی را در بخش نوشتاری سلپیپ می بینیم.جملات بدون توقف جملاتی هستند که از دو پاراگراف (به طور بالقوه مستقل) تشکیل شده

است که توسز کاما و یا هر حرف ربط دیگری به هم چسبیده اند.

.جملات متصل با کاما  دو جمله مستقل هستند که توسط کاما به fused دونوع از جملات بدون توقف وجود دارد:تقسیمات کاما و جملات

هم متصل شده اند .به عنوان مثال ( باتشکر از رزومه خود ، ما به زودی باشما تماس خواهیم گرفت).

یک جمله ترکیبی با دو بند مستقل که بدون هیچ چیزی به هم پیوسته هستند.(ما شرکت کنندگانی را برای مصاحبه انتخاب کرده ایم ما دوست داریم که

برای هفته آینده بیایید). ساده ترین راه این است که بند ها را به جملات جداگانه تقسیم کرده و یا آنها را هماهنگ کنید.

در اصلاح یک جمله در حال اجرا، ما همچنین گزینه تغییر یکی از بندهای مستقل را با استفاده از یک عبارت تابع وابسته تغییر می دهیم ( به عنوان

مثال اگر).نتیجه یک جمله پیچیده با یک شرط وابسته و یک بند مستقل است.