دوره فشرده CELPIP

مرکز زبان Sir IELTS با بهترین استاد سلپیپ ایران استاد بهنام علیپوری برگزار کننده دوره فشرده سلپیپ در تهران و ارائه دهنده منابع آزمون سلپیپ کانادا.منابع آزمون سلپیپ را ما مستقیما از انتشارات پاراگون وارد میکنیم و مستقیما در دسترس زبان آموزان دوره قرار می دهیم.

قابل توجه زبان آموزان گرامی: تنها برگزار کننده دوره فشرده سلپیپ و ارائه منابع آزمون سلپیپ در تهران و ایران sirielts می باشد.

لطفا قبل از انجام هر اقدامی در جهت آزمون سلپیپ و منابع آزمون سلپیپ با ما در تماس باشید . چرا که مشاهده شده که برخی سایت ها و اساتید در زمینه ی سلپیپ ناوارد هستند و باعث هدر رفتن سرمایه و هزینه ی شما میشود.

دوستدار شما

بهنام علیپوری

Uncategorized

celpiphousesirieltssirielts.comآزمون زبان سلپیپآزمون سلپیپآزمون سلپیپ چیستآزمون سلپیپ کاناداآموزش سلپیپامتحان سلپیپجناب آیلتسخانه سلپیپخانه سلپیپ تهراندوره فشرده CELPIPدوره فشرده سلپیپسلپیپکلاس خصوصی celpipکلاس خصوصی سلپیپمنابع آزمون سلپیپمنابع سلپیپ

امکان ارسال نظر وجود ندارد!