ریدینگ تافل TOEFL iBTبخش اول

 

اولین بخش از آزمون در تهران   TOEFLiBT ، Reading است. بخش خواندن به سنجش توانایی شما در خواندن و درک متون علمی به زبان انگلیسی میپردازد.Reading یک مهارت حیاتی در محیط های دانشگاهی است زیرا دانشجویان  باید توانایی خواندن اطلاعات فراوان موجود در کتاب های درسی یا سایر منابع موجود را داشته باشند.در واقع سه هدف اصلی برای بخش reading در   TOEFL Ibt در تهران   وجود دارد :

  1. خواندن به منظور پیدا کردن اطلاعات
    ۲. درک عمومی
    ۳. خواندن به منظور یادگیری

بخش خواندن TOEFLiBT در تهران   شامل ۳-۵ متن حدودا ۷۰۰ کلمه ای میباشد. هر متن دارای۱۲ تا ۱۴ سوال مرتبط است. به اولین متن ۲۰ دقیقه زمان اختصاص داده شده و متون دوم و سوم مشترکا دارای ۴۰ دقیقه برای خواندن و پاسخ دادن به سوالات هستند.پس از اتمام این زمان،سیستم به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. بنابراین،این بخش نه تنها نیازمند مهارت های خواندن، بلکه نیازمند سرعت عمل بالا  است. تا پایان این مقالهبه شرح بعضی از دستورالعمل های مهم در راستای چگونگی آماده شدن برای این بخش درTOEFLiBT و همچنین نحوه ی صحیح عملکرد برای بهبود نمره نهایی شماخواهیم پرداخت.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی ) ) (TOEFL IBT در تهران ) (TOEFL IBT تضمینی ) (TOEFL IBT  در تهران   ) ( آزمون TOEFL IBT  در ایران  ) ( آزمون TOEFL IBT  ) ( منابع آزمون  TOEFL IBT ) ( کلاس  TOEFL IBT )      ( آموزش  TOEFL IBT) ( دوره فشرده  TOEFL IBT ) ( تضمینی  TOEFL IBT ) ( تضمینی TOEFL IBT در تهران  ) ( کلاس خصوصی   TOEFL IBT ) ( تدریس خصوصی  TOEFL IBT )  ( تدریس خصوصی TOEFL IBT تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

استراتژی های آماده سازی(TOEFL IBT در تهران

بخوانید بخوانید و بخوانید.متونزبان انگلیسی را به طور منظم مطالعه کنید.بر متون علمی موجود در کتاب های درسی یا سایر منابع آموزشی تمرکز کنید.تنها به یک یا دو موضوع مورد علاقه ی خودتان بسنده نکنید. از موضوعات مختلف مانند – زیست شناسی، علوم اجتماعی،تجارت، هنر، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و موضوعات دیگر،مطلب بخوانید. متون علمی را به غیر از کتاب های درسی، می تواندر مقالات مختلف و نشریات علمی در اینترنت یا کتابخانه های دانشگاه ها یافت.

هدف نویسنده از نوشتن متن را بیابید.زیرا با دانستن ان به راحتی می توانید مقصود نویسنده را دریابید. این هدف در بیشتر اوقات در بند مقدمه که یکی از مهمترین بندهای متن میباشد تعبیه شده است. بیشتر متون در TOEFLiBTاهداف زیر را دنبال میکنند:

  • برای توضیح مطلب- برای ارائه اطلاعات در مورد یک موضوع خاص به روش توجیهی.اکثراین متون شامل اطلاعات واقعی و دقیق هستند.
  • برای یافتن راه حل – این متون به دنبال پیدا کردن راه حل برای برخی از معضلات و یا طرح سوالاتیهستند که نیاز به پاسخ دارند.در این نوعمعمولا یک بحث مطرح میشود.
  • توجیهی – برای متقاعد کردن خواننده درباره ی یک دیدگاه یا ایده ی خاص.در این نوع از متون عقایدی برای اثبات ایده ی عنوان شده مطرح میشوند.

دایره ی واژگان خود را افزایش دهید. هنگام خواندن متون متنوع درباره ی موضوعات مختلف، باید لیستی از کلمات تهیه کنید.برای کسب نتیجه ی بهتر باید لیستتان را بر اساس موضوعتهیه کنید. موضوعات نمونه شامل:تجارت، جغرافیا، علوم طبیعی و غیره هستند.میتوانید انها را در قالب فلش کارت تهیه کنید و از این کلمات در نوشتن و صحبت کردن استفاده کنید.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون TOEFL IBT   در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتیید TOEFL IBT  ( بهترین استاد TOEFL IBT   ) ( بهترین موسسه  TOEFL IBT ) ( بهترین معلم خصوصی TOEFL IBT   ) (TOEFL IBT   در تهران )  TOEFL IBT تضمینی ) ) (TOEFL IBT در تهران ) (TOEFL IBT تضمینی ) (TOEFL IBT  در تهران   ) ( آزمون TOEFL IBT  در ایران  ) ( آزمون TOEFL IBT  ) ( منابع آزمون  TOEFL IBT ) ( کلاس  TOEFL IBT )      ( آموزش  TOEFL IBT) ( دوره فشرده  TOEFL IBT ) ( تضمینی  TOEFL IBT ) ( تضمینی TOEFL IBT در تهران  ) ( کلاس خصوصی   TOEFL IBT ) ( تدریس خصوصی  TOEFL IBT )  ( تدریس خصوصی TOEFL IBT تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!