سوالات بخش Reading آزمون آیلتس سوالات  کوتاه پاسخ:

در این سوالات،شما موظفید با استفاده از لغات موجود در متن به سوالات پاسخ دهید.پیش بینی نوع پاسخ مورد نظر،مهارت بسیار مهمی در حل سوالات کوتاه پاسخ میباشد.به عنوان مثال،پاسخ سوالی که با کلمه ی “where ” اغاز میشود،یک مکان است.پاسخ سوالی که با لغت “who/whose” شروع میشود،نام یک شخص میباشد.و به همین ترتیب میتوان نوع پاسخ مورد نیاز را پیش بینی کرد.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS ) ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

مثال:

به دو پرسش زیر که نمونه هایی از سوالات بخش Reading ازمون ایلتس و درباره ی متنی با موضوع یک مسابقه هستند،توجه کنید.پیش از خواندن متن سعی کنید نوع پاسخ را پیش بینی کنید( مکان/شیء/شخص و..) سپس گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

Answer the questions below using NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

What can be found on the jars of some Delicious Foods products?1.

Where can you find the telephone number on the jars?2.

IMPORTANT NOTICE: COMPETITION

Delicious Foods wishes to inform the public that they have placed prizes in selected jars of Delicious Foods Strawberry Jam. The winning jars have all been marked with a gold strawberry. Prizes must be claimed by the end of the year. The telephone number to call to claim the prize is printed on the bottom of each jar.

(Key: 1 gold strawberry, 2 on the bottom)

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

نحوه ی پاسخگویی به این سوالات:

همانند تمام سوالات دیگر،داوطلبین موظفند پاسخ های خود را در پاسخ برگ و با املای صحیح بنویسند.

باید یاد اور شویم،علاوه بر استفاده از تمام تکنیک ها و مهارت هایی که در فصول پیشین به انها پرداختیم،دقیق خواندن دستورالعمل ها و املای صحیح کلمات در این بخش بسیار حائز اهمیت اند.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!