PART 1

IDENTIFYING SIMILAR MEANINGS

قسمت اول آزمون Listening سلپیپ کانادا

تشخیص جملات همسان از نظر معنایی

طریقه شناسایی
در بخش اول آزمون شنیداری بین المللی سلپیپ کانادا در ابتدا شما جمله ای مختصر خواهید شنید . سپس چهار جمله برای شما به نمایش در خواهد آمد.شما میباست جمله ای که از نظر معنایی تشابه بیتشری با سوال دارد را انتخاب کنید.زمان تقریبی برای شنیدن فایل های صوتی و پاسخ دهی به سوالات تقریبا بیست و پنج ثانیه خواهد بود.

به عنوان مثال در بخش یک سلپیپ شما جمله زیر را خواهید شنید .

You will hear: “John wasn’t really worried about going to the interview.”

گزینه هایی که به عنوان پاسخ برای شما طراحی شده اند نیز مشابه جملات زیر خواهند بود

EXAMPLE PROMPT AND QUESTION
You will read: Choose the sentence that is the closest in meaning to the statement.

a) John was feeling stressed about going to the interview.
b) John was really worried he’d miss the interview.
c) John felt quite calm about attending the interview.
d) John thought he might forget about the interview.

در این زمان شما باید با انتخاب درست گزینه مشابه از نظر معنایی پاسخ مورد نظر را وارد کنید .

نکاتی که شما را برای کسب نمره بهتر و همچنین پاسخ به تمام سوالات سلپیپ کمک خواهند کرد رو در زیر به طور کامل توصیف کرده ایم .
فایل صوتی سلپیپ با دقت شنیده شود .
سعی کنید معنی جمله را به طور کامل متوجه بشید برای درک بهتر این مطلب نیاز به دانستن عبارات رایج کاربردی در مکالمات روزمره هتسید. به عنوان مثال روی عبارت
really worried تمرکز کنید.
. در حین حال سعی کنید واژگان و عبارات مشابه را سریع حدث زده و در ذهن مرور کنید به عنوان مثال برای عبارت ذکر شده میتوان از مترادف های ذیل ذکر کرد
bothered / upset

با دقت به کلمات و عبارتی که قادر به تغییر معنی جمله هستند توجه کنید زیرا این کلمات معنی جمله را تغییر داده و میتوانند شمارا به اشتباه بیاندازند.به عنوان مثال میتوان به was not (wasn’t اشاره کرد که کاملا معنای جمله با این کلمه تغییر میکند.

با دقت گزینه های داده شده را نگاه کنید وسعی کنید با توجه به اطلاعات دریافتی از فایل صوتی شنیده شده سلپیپ گزینه مورد نظر و مشابه از لحاظ معنایی را انتخاب کنید . بنابرین جواب درست سوال ذکر شده در بالا گزینه c خواهد بود .

زمانی که مشغول پاسخ دهی به سوالات سلپیپ هستید سعی کنید با به خاطر سپردن جمله اصلی پاسخ درست را انتخاب کنید . در نظر داشته باشید تمرکز بر یک لغت که معنای مشابه دارد روشی مناسب برای پاسخ دهی به این سوالات نخواهد بود. همیشه سعی کنید معنای کلی جمله را درک کنید زیرا ممکن است جواب شامل لغات مترادف با سوالات نباشد که شما میشنوید .

نکات مهم بخش اول آزمون شنیداری سلپیپ کانادا
لیستی از صفات و عبارات توصیفی شخصیت و وسایل و احساسات و مردم و … فراهم کرده و با مقایسه و تطبیق دادن این عبارات و کلمات خود را برای مواجهه با این سوالات آماده سازید.

گزینه های نادرست را حذف کنید .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!