آزمون سلپیپ کانادا در تهران

 

تحلیل و تشریح نمونه سوالات آزمون

قسمت دوم ریدینگ سلپیپ کانادا در تهران  بخش دوم

 

PART 2:

READING TO APPLY A DIAGRAM

قسمت ۲:

قسمت دوم ریدینگ سلپیپ کانادا در تهران

 

 

نکات  مهم برای پاسخ دهی سوالات این بخش از آزمون سلپیپ کانادا در تهران

 

پاسخ به واکنش

  • در این بخش میباست نامه رابخوانید . نویسنده وگیرنده نامه را مشخص کنید ، چگونگی رابطه آنها با یکدیگر  وآنچه که نامه توصیف میکند در این بخش مهمترین قسمت و نکته مهم برای پاسخ دهی به این نوع از سوالات آزمون سلپیپ کانادا در تهران  میباشد .
  • تصویر را با دقت مشاهده کرده و سعی کنید تمام مطالب و اطلاعات ارایه شده در ان را لمس کنید. توجه دقیق به چگونگی سازماندهی وجایگاه پاسخ و اطلاعات مورد نیازمانند  (به عنوان مثال تعداد اتاق خواب یا قیمت) بسیار مهم میباشد زیرا یکی از راههای پاسخ دهی به این نوع از سوالات آزمون سلپیپ کانادا در تهران  در کمترین زمان است .
  • به گزینه های پاسخ نگاه کنید. اطمینان حاصل کنید که شما چه چیزی را باید بدانید جای خالی را پرکنید. دراین مثال،شما باید تفاوت نقطه نظرات دو شخص مذکور در متن را متوجه شده تا بتوانید پاسخگو سوالات آزمون سلپیپ کانادا در تهران باشید .
  • نگه داشتن گزینه های پاسخ درذهن،دوباره اسکن کردن تصویر برای پیداکردن گزینه مناسب برای پاسخ دهی این سوالات آزمون سلپیپ کانادا در تهران بسیار بسیار مهم است.

 

در اینجا با حذف گزینه های نادرست در زیر و توضیح دلیل آنها برای شما طریقه پاسخگویی به سوالات را به طور کامل تشریح خواهیم کرد .

 

ELIMINATING THE WRONG ANSWER

 

Answer (a): are much smaller—Incorrect

 

When we talk about size in rentals, we mean the number of bedrooms. Since King’s View and Winnipeg Place are the same size as the “Beautiful View” option (i.e., two bedrooms), this cannot be the correct answer.

 

 

Answer (b): are much newer—Incorrect

 

Magna Gardens is the newest of the four rentals, so this answer cannot be right.

 

 

Answer (d): are outside the downtown core—Incorrect

 

The word “core” here means centre, so the downtown core is the same as the “city centre.” As established in the first question, all the rentals are located downtown, so this answer is incorrect.

 

 

نکات مهم در مطالعه این بخش از آزمون

با جمع آوری تصاویر مشابه با این نمونه از سوالات آزمون سلپیپ کانادا در تهران از روزنامه ها،مجلات وسایرمنابع تا میتوانید تمرین کنید و سعی کنید با تکرار تمرین مهارت خود در پاسخ دهی به این نوع سوال در آزمون آ سلپیپ کانادا در تهران  بهبود ببخشید .

برای هر تصویر ارایه شده  درک اطلاعات ذکر شده در کنار درک چگونگی سازماندهی این اطلاعات در کنار هم یک اصل مهم برای پاسخ دهی به این نوع از سوالات آزمون آزمون سلپیپ کانادا در تهران میباشد. سعی کنید با طراحی سوال برای تصاویر فراهم شده توسط خودتان و پاسخ دهی به این سوالات و همچنین در نظر گرفتن زمان تعیین شده برای پاسخ دهی به هر سوال خود را به طور کامل آماده مواجه با این سوالات  کنید  . در پایان هر دو هفته سعی کنید به تمام تصاویر فراهم شده دوباره نگاه کرده و سعی کنید به سوالات زیر به خود جواب دهید .

آیا یک زبان مشترک  در همه این تصاویر وجود دارد؟ آیا کلمات مشترکی در میان این تصاویر وجود دارد؟ آیا عبارات دربسیاری ازتصاویر که میتوانید مطالعه کنید تکرارمیشود؟

آیا الگوهای مشابه  در هریک از آنها وجود داراد ؟ آنچه راکه یاد میگیرید و

فکرمیکنید ممکن است درطول آزمون به شما کمک کند مرورکنید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!