لیسینینگ در آزمون آیلتس “گوش دادن” آیلتس تضمینی

چگونگی کسب نمره ی خوب در این قسمت از آزمون آیلتس  تضمینی ؟

گوش دادن ممکن است آسان ترین بخش از آزمون آیلتس  تضمینی برای بهبود نمره در کلاس خصوصی آیلتس باشد.

زیرا در گوش دادن استراتژی های آیلتس  تضمینی   واضح تری وجود دارد که میتوان ظرف مدتی کوتاه آنها را بررسی و تمرین کرد.

کلمه ی “تمرین” کلاس خصوصی آیلتس نیز کلیدی پر اهمیت در این قسمت از آزمون آیلتس  تضمینی   است.

 

در این پست میخواهیم درباره ی تکنیک ها و استراتژی هایی کلاس خصوصی آیلتس که در بهبود نمره ی شما از این قسمت از آزمون آیلتس  تضمینی   کمک میکند تمرکز کنیم.

 

در بخش “گوش دادن” آزمون آیلتس آیلتس  تضمینی   , شما چهار متن خواهید شنید, که هر کدام این متن ها به مدت پنج دقیقه زمان میبرد . در حالی که به هر کدام از متنها گوش میدهید, باید به ده سوال پاسخ دهید.

در پایان آزمون آیلتس  تضمینی   به شما زمانی داده میشود تا پاسخ هایتان را در پاسخنامه ی آزمون وارد کنید.

 

نکته اول در آزمون گوش دادن آیلتس : “کلمات کلیدی” رادر کلاس خصوصی آیلتس  در سوالات پیدا کنید .

تمام چیزی که در اولین نکته از آزمون گوش دادن در کلاس خصوصی آیلتس به آن میتوان اشاره کرد آمادگی لازم است. قبل از اینکه گوش بدهید یکبار از روی سوالات در کلاس خصوصی آیلتس گذر کنید و به کلمات کلیدی توجه کنید. این کلمات کلیدی در کلاس خصوصی آیلتس اغلب نام , اسمهای افراد و یا مکانهای خاص هستند. نه تنها کلمات کلیدی در کلاس خصوصی آیلتس به شما در پیش بینی کردن مفهوم کلی متن کمک میکنند, بلکه آنها در دستیابی بهتر آزمون در کلاس خصوصی آیلتس به شما کمک خواهند کرد. نامهای افراد و مکانها مطمئنا توسط سخنران در فایل صوتی ضبط شده پخش میشود, پس شما میتوانید با دقت به آنها در کلاس خصوصی آیلتس گوش کنید و سعی کنید تا حتی قسمتی از آن را از دست ندهید. کلمات دیگر در کلاس خصوصی آیلتس ممکن است توسط سخنران خوانده شود, پس زیاد به آنها در کلاس خصوصی آیلتس تکیه نکنید.

 

نکته دوم  در آزمون گوش دادن آیلتس در کلاس خصوصی آیلتس : نکات کلیدی در دستورزبان در کلاس خصوصی آیلتس را شناسایی کنید .

این کاری است که شما میتوانید در حین گوش دادن و قبل از آن در کلاس خصوصی آیلتس انجام بدهید. در واقع در انجام دادن جملات تکمیلی , به ساختار دستور زبانی جمله در کلاس خصوصی آیلتس توجه زیادی کنید. ممکن است که شما کلمات سخنران را برای آنکه در قالب مناسب سوال بگذارید تغییر بدهید. از آنجایی که دشوار است در شنیدن حرف اِس ( برای جمع ) را در هنگام گوش دادن به صورت دقیق در کلاس خصوصی آیلتس بشنویم بررسی کنید که فعل مفرد است یا جمع.

 

نکته سوم  در آزمون گوش دادن آیلتس : گوش کردن هدفمند را در کلاس خصوصی آیلتس تمرین کنید .

مسلمأ این یکی از مهمترین مهارتهای گوش دادن د در کلاس خصوصی آیلتس ر کل آزمون آیلتس است. گوش کردن هدفمند ترجیحأ چیزی است که شما تنها برای گرفتن یه سری اطلاعات خاص در کلاس خصوصی آیلتس انجام میدهید, نه مانند گوش دادن به صحبتهای یک شخص در کلاس خصوصی آیلتس. مثال مورد علاقه ی من در یک ایستگاه قطار است. زمانی که شما صدای اعلانها را در میان تمام صداهای هرج و مرجی که در آن مکان عمومی وجود دارد میشنوید, آیا به تک تک آن اعلانها و صداها گوش میکنید؟ خیر, زیرا شما مطمئنآ تنها به دنبال اسم مقصد در کلاس خصوصی آیلتس خود گوش میدهید. وقتی یک دوست برای شما یک داستان تعریف میکند, شما گوش کردن آزاد را تمرین میکنید تا موضوع کلی آن را در کلاس خصوصی آیلتس متوجه شوید. در آزمون گوش دادن آیلتس در کلاس خصوصی آیلتس, اول سوالات متن را بخوانید تا موضوع کلی متن و چیزی که از شما میخواهد را دریابید, و بعد با گوش کردن هدفمند سعی کنید تا آن ده اطلاعات مهم در کلاس خصوصی آیلتس از متن را بیابید.

 

نکته چهارم  در آزمون گوش دادن آیلتس تهران: اگر پاسخ را نشنیدید, سوال را رد کنید .

یکی از بزرگترین خطرهایی که نه تنها در آزمون گوش کردن آیلتس تهران آیلتس, بلکه در هر آزمون آیلتس تهران گوش کردن دیگری وجود دارد, حواس پرتی است. بیشترین چیزی که حواس ما را پرت میکند یک سوال سخت است. درگیر اینکه “آن شخص چه گفت ؟” نباشید زیرا دیگر دیر شده است- پس در عوض به سوال بعدی که ممکن است آسان تر باشد توجه کنید و در گوش کردن تمرکز کنید. به خاطر داشته باشید که در آزمون آیلتس تهران گوش کردن آیلتس, برای گرفتن حداقل نمره و امتیاز ۷ آیلتس تهران ( که نمره و امتیاز خوب و قابل قبولی است) لازم است که تنها به سی سوال از چهل سوال آیلتس تهران قسمت گوش کردن, درست پاسخ بدهید. بنابراین به دلیل اینکه نتوانستید جواب تنها یکی از سوالها آیلتس تهران را بشنوید, چند سوال دیگر را هم از دست ندهید, این کار را میتوانید در انتهای قسمت گوش دادن آزمون هم انجام بدهید.

 

 

نکته پنجم  در آزمون گوش دادن آیلتس تهران : دستور زبان و نوشته های خود را  در آیلتس تهران بررسی کنید .

آخرین نکته در آزمون گوش کردن آزمون آیلتس آیلتس تهران, نکته ای است که به راحتی فراموش میشود. و این به خاطر این است که آزمون آیلتس تهران تمام شده , شما خسته هستید و فقط میخواهید که این آزمو آیلتس تهران ن تمام شود . در هر صورت, لطفا دوباره جوابهای خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که درست نوشته اید , نکات دستورزبان را رعایت کرده اید (از گرامر مناسب استفاده کردید) و از محدودیت کلمات عبور نکردید. همانطور که در نکته ی دوم آزمون گوش دادن خواندید, لازم است تا در برخی از سوالات آیلتس تهران, کلمات سخنران را کمی تغییر بدهید تا در قالب مناسب جمله ی سوالی قرار بگیرند.

یک آزمونگیر آیلتس آیلتس تهران ممکن است که اشتباهات نوشتاری خیلی کوچک را نادیده بگیرد اما شما نباید این ریسک را بپذیرید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!