نحوه ی پاسخگویی در بخش Writing آزمون آیلتس

روشی که داوطلب برای پاسخگویی در این بخش انتخاب میکند،بسیار بااهمیت است.در مثال قبل به بررسی ایتم هایی که ما را به یک نویسنده ی خوب تبدیل میکند،پرداختیم.در این مثال،به داوطلب امتیاز بالایی تعلق خواهد گرفت؛زیرا پاسخ او کاملا مرتبط با سوال(شرح علل و ارائه ی راهکار) بوده و فقط اطلاعات مورد نیاز را به دست میدهد.

پاسخ های جامع و کامل در این بخش از ازمون بسیار مهم است.چنانچه مقاله ی شما کوتاه باشد یا به تمام نکات ضروری نپرداخته باشید،در این قسمت دچار کسر نمره خواهید شد.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS )      ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی    آیلتس IELTS تضمینی )     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

انسجام و پیوستگی:

انسجام یک متن،به سازماندهی صحیح مطالب و روشن بودن نوشتار بستگی دارد.پیوستگی نیز،به معنای ارتباط ایده ها با هم در یک پاراگراف،و بعد ارتباط بندها با یکدیگر در طول متن میباشد. یک راه برای ایجاد پیوستگی بیشتر اجزای متن،استفاده از کلمات ربطی یا عباراتی مانند “on the other hand” است که نشانگر مرتبط بودن ایده ها در یک جمله میباشد.

در مثال اخری که بررسی کردیم،پیوستگی و انسجام کاملا برقرار بود.زیرا داوطلب علاوه بر سازماندهی ایده ها،با بهره گیری از لغات و عبارات ربطی مانند:another factor is …”” این پیوستگی را بسیار محسوس ساخته بود.

واژگان و لغت:

این زیر مبحث،به معنای توانایی استفاده از کلمات در جای صحیح و مناسب و در موقعیت های مختلف است.این کار نوشتار را جذاب تر و موثرتر میسازد.در مثال قبل،به کار بردن کلماتی مانند:nutritious,affordable و informed choices انتخاب های خوب و مناسبی محسوب میشوند.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS )      ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی    آیلتس IELTS تضمینی )     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

صحت و دقت گرامری:

این به معنای توانایی استفاده از ساختارهای گرامری ساده و پیچیده هر کدام در جای مناسب خود و بدون بروز خطا میباشد.باز هم در نمونه ی قبل،داوطلب از دامنه ی گرامری گسترده ای شامل ساختارهای مجهول،و عبارات وابسته استفاده کرده بود.

مقاله همچنین باید از لحاظ محتوا صحیح باشد و در درک مفهوم به خواننده کمک کند.

مشکلات داوطلبان:

هرچه بیشتر قادر باشید اشکالات خود را بیابید و انها را طبقه بندی کنید،میتوانید مقاله ی بهتری بنویسید و نمره ی بالاتری در ازمون کسب کنید.

معیار ارزیابی اشکالات
محتوای متن *داوطلبین نمیتوانند مقاله های بلند بنویسند.

*داوطلبین نمیتوانند ایده های خود را بیان کنند.

انسجام و پیوستگی *برقراری ارتباط بین جملات برای داوطلبین دشوار است.

*ایده های مطرح شده از یک ترتیب منطقی برخوردار نیستند.

واژگان و لغت *دامنه ی واژگان داوطلبین بسیار محدود است.

*داوطلبین در املای کلمات دچار خطا میشوند.

صحت و دقت گرامری *داوطلبین تنها از ساختارهای بسیار ساده استفاده میکنند.

*داوطلبین اشتباهات گرامری بسیاری مرتکب میشوند.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS )      ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی    آیلتس IELTS تضمینی )     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

تاثیر مطلب بر روی مخاطب:

در مسیر حرفه ای نوشتن،بسیار مهم است که به مخاطب توجه کنید و یا هدف خود از نوشتن را مشخص کنید.زیرا این دو مورد سبک نوشتار شما را تعیین میکند.اگر بخواهید برای دوست خود یک ایمیل ارسال کنید،احتمالا از سبک دوستانه و غیر رسمی استفاده میکنید اما در تهیه ی گزارش شغلی از لحن رسمی و نوشتار معیار کمک میگیرید.

در نسخه ی اکادمیک ازمون ایلتس،داوطلبان باید در نوشتن از سبک اکادمیک و معیار پیروی کنند، که ممکن است برایشان دشوار به نظر برسد.سبک اکادمیک کاملا رسمی و غیر شخصی است. تمرکز چنین نوشته ای،بر روی حقایق و بحث های علمی است و عقاید و احساسات شخصی نویسنده در ان جایی ندارد.

اگاهی از این تفاوت ها برای داوطلبین نسخه ی عمومی ازمون نیز بسیار مهم است. حتی در ازمون عمومی نیز،شما ممکن است موظف به نوشتن یک نامه ی رسمی در قسمت اول باشید.

نوشتن در هر سبک و سیاقی،نیازمند بهره گیری از دامنه ی واژگان و ساختارهای دستور زبانی مناسب است.

Informal style Formal style
Most people think that most kids learn to talk by chatting to their mum and dad, mates etc. But I read somewhere that the chance to do this is getting less now and it turns out that this makes things hard for them when they’re older. Isn’t that terrible? I think it’s awful. It is generally accepted that the majority of children learn to express their ideas through face-to-face communication with their parents and peers. However, it seems that in the modern world this kind of contact is diminishing and, according to the results of numerous studies, this can create problems later in life.

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS )      ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی    آیلتس IELTS تضمینی )     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

ویژگی های نوشتار رسمی و غیر رسمی:

همانطور که میدانید،موارد متعددی هستند که شما باید از استفاده از انها در نوشتار رسمی خودداری کنید:

۱.کلمات و اصطلاحات غیر رسمی.مانند:kids,getting less و..

۲.اختصارات.مانند: they’re/etc

۳.افعال مرکب غیر رسمی.مانند:turns out

۴.عبارات دارای ابهام.مانند:somewhere/things

۵.استفاده ی مبرم از ضمایر

۶.مطرح کردن پرسش برای مخاطب.مانند:isn’t that terrible?

۷.بیان احساسات شخصی.مانند:I think its awful

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS  تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,