نکات کلیدی آزمون رایتینگ PTE

WRITING-Summarize written text

از املای صحیح واژگان اطمینان حاصل کنید.

در این بخش به ساختار جملاتی که مینویسید توجه کنید.شروع هر جمله باید با حروف بزرگ و در پایان دارای نقطه باشد.

پاسخ های شما در این بخش باید دارای ۵ تا ۷۵ کلمه باشند.برای شمارش تعداد کلماتی که استفاده کرده اید میتوانید از شمارشگر موجود در زیر باکس پاسخ کمک بگیرید.در صورت به کار بردن کمتر از ۵ یا بیشتر ۷۵ کلمه امتیازی به پاسخ شما تعلق نخواهد گرفت.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE در تهران ) ( آزمون PTE در ایران  ) ( آزمون PTE ) ( منابع آزمون PTE ) ( کلاس PTE ) ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده PTE ) ( تضمینی PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی PTE ) ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )   موفقیت شما را در این آزمون تضمین میکند.

 

حدالامکان از جملات ترکیبی و پیچیده تر استفاده کنید.

پاسخ شما باید یک جمله باشد.پس اگر بخواهید نکته ی اصلی و همچنین چکیده ای از جزئیات فرعی و مرتبط را به صورت خلاصه بنویسید باید بتوانید ان را در قالب جمله ای ترکیبی و چند جزئی بسازید.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE در تهران ) ( آزمون PTE در ایران  ) ( آزمون PTE  ) ( منابع آزمون PTE ) ( کلاس PTE ) ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده  PTE ) ( تضمینی PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی PTE ) ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )   موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

WRITING-Write essay

قبل از اغاز هر چیزی فورا به یادداشت کردن کلمات کلیدی بپردازید.موضوع را بخوانید و با توجه به ان نکات کلیدی را که برای پاسخگویی به سوالات به انها نیازمندید بنویسید:

تجزیه و تحلیل این چهار قسمت به تسلط شما بر این بخش و ساختار مقاله تان کمک خواهد کرد.

محتوای پاسخ شما بسیار مهم است.چنانچه جواب داده شده با موضوع مرتبط نباشد داوطلب هیچ امتیازی دریافت نمیکند.

مقاله میتواند به سبک های متفاوتی نوشته شود.مثلا ممکن است بخواهید در مقاله ی خود راجع به رد یا قبول یک فرضیه صحبت کنید:

ممکن است مجبور باشید به شرح دلایل رد یک ایده و یا بحث درباره ی معایب و مزایای یک چیز بپردازید.اگر موضوع توسط یک سوال بیان شده بود ان سوال را با دقت بخوانید و کلمات کلیدی ان را یادداشت کنید.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE  در تهران ) ( آزمون PTE  در ایران  ) ( آزمون PTE ) ( منابع آزمون PTE ) ( کلاس PTE ) ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده PTE ) ( تضمینی PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی  PTE ) ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )   موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,