نکات کلیدی بخش ریدینگ آزمون PTE  بخش اول

READING-Multiple choice,choose single answer

پیش از خوانش متن کلمات کلیدی ذکر شده در موضوع را برای خود بنویسید.

موضوع مطرح شده در این بخش میتواند در قالب یک سوال یا جمله ای ناقص باشد.موضوع بیان کننده ی اطلاعاتی است که میتوانید از متن استخراج کنید.پس ان را با دقت بخوانید.توجه و تمرکز روی کلمات کلیدی عنوان فرایند پیدا کردن پاسخ سوالات را سرعت میبخشد و باعث میشود بتوانید زمان کمتری را صرف خوانش متن بکنید.

تمام گزینه های سوال را مورد ارزیابی قرار دهید.

گزینه ها ممکن است در قالب کلمه,عبارت و یا جمله باشند.در این مرحله ابتدا باید از دانش خود برای تشخیص درستی یا نادرستی گزینه ها استفاده کنید و میتوانید این کار را حتی پیش از خواندن متن نیز انجام دهید.در صورتی که پس از خوانش کل متن نیز نتوانستید به یک یا چند سوال پاسخ دهید,گزینه ای را انتخاب کنید که بیشتر به ان مطمئن هستید.این استراتژی برای پارت سوالات چند گزینه ای دارای بیش از یک پاسخ صحیح کاربرد دارد.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE  در تهران ) ( آزمون PTE  در ایران  ) ( آزمون PTE  ) ( منابع آزمون  PTE ) ( کلاس  PTE ) ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده  PTE ) ( تضمینی PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی PTE ) ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )   موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

READING part-Multiple choice,choose multiple answers

ابتدا از بارم بندی این بخش اگاه شوید.

دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.به یاد داشته باشید که در این بخش بیش از یک گزینه میتواند پاسخ صحیح باشد.توجه کنید!علامت زدن هر گزینه ی صحیح یک امتیاز به همراه دارد اما انتخاب گزینه ای نادرست باعث از دست رفتن تمام نمره ی ان سوال میشود.همچنین در صورت انتخاب تمام گزینه ها نیز نمره ای به شما تعلق نخواهد گرفت.این مورد برای سوالات چند گزینه ای دارای چند پاسخ صحیح در بخش reading و listening نیز صدق میکند.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE در تهران ) ( آزمون PTE  در ایران ) ( آزمون PTE ) ( منابع آزمون PTE ) ( کلاس PTE ) ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده  PTE ) ( تضمینی  PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی PTE )  ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )   موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

لغات تکرار شده در گزینه ها را در نظر داشته باشید.

گزینه ها را به سرعت بخوانید و لغات تکراری مشترک در انها  مخصوصا صفات یا اسم ها را یادداشت کنید.چنانچه یک عبارت اسمی در بیشتر گزینه ها ذکر شده باشد پاسخ احتمالا مرتبط با این عبارت اسمی است.

متن را به منظور یافتن این کلمات تکراری به طور دقیق بخوانید و این کلمات را در متن مورد بررسی قرار دهید تا پاسخ را بیابید:

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون PTE  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید PTE ( بهترین استادPTE  ) ( بهترین موسسه PTE ) ( بهترین معلم خصوصی PTE ) ( PTE در تهران ) ( PTE تضمینی ) ( PTE در تهران ) ( آزمون PTE در ایران ) ( آزمون PTE  ) ( منابع آزمون PTE ) ( کلاس PTE ) ( آموزش  PTE ) ( دوره فشرده  PTE ) ( تضمینی  PTE ) ( تضمینی در تهران PTE ) ( کلاس خصوصی   PTE ) ( تدریس خصوصی PTE ) ( تدریس خصوصی PTE تضمینی )   موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!