نکات کلیدی مهارت Reading  آزمون آیلتس تضمینی در تهران

سوالات آیلتس تضمینی معمولا از کلمات معادل لغات موجود در متن طرح میشوند.لذا برای یافتن پاسخ باید مفهوم متن را درک کنید.به دنبال کلمات موجود در سوال درون متن نباشید.

 

*پرسش ها آیلتس تضمینی به سنجش درک عمومی((G و یا پرسش جزئیات خاص((Sمیپردازند:

– تطبیق عناوین(G)

– سوالات چهار گزینه ای(G/S)

– تکمیل خلاصه-جدول و یا نمودار(G/S)

– طبقه بندی اطلاعات(G/S)

– تطبیق جملات با استفاده از اطلاعات داده شده(G/S)

– سوالات بله/خیر(G/S)

– سوالات درست/نادرست(G/S)

– تکمیل جملات(S)

-سوالات کوتاه پاسخ(S)

*بعضی از سوالات آیلتس تضمینی به منظور سنجش نحوه ی درک و توانایی برقراری ارتباط شما با برخی اطلاعات خاص یا مفاهیم کلی طرح میشوند. برای مثال هدف یک پرسش چهار گزینه ای میتواند محک زدن اطلاعات شما راجع به جزئیات یک متن یا ایده و مفهوم کلی ان باشد.

*سوالات آیلتس تضمینی این بخش به جای سنجیدن دانش انگلیسی شما به آزمودن مهارتتان در استفاده از زبان انگلیسی میپردازند.در حقیقت هدف این بخش مورد ازمایش قرار دادن توانایی شما در برقراری ارتباط با متون زبان انگلیسی است.

 

تکنیک هایی برای افزایش سرعت:

تکنیک های زیر را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید از هر کدام در زمان مناسب خود استفاده کنید:

*  Skimming. آیلتس تضمینی ابتدا به منظور دریافت ایده و مفهوم کلی متن ان را به صورت روزنامه وار بخوانید.در این مرحله به چهارچوب و اطلاعات کلی توجه کنید و وارد ریز جزئیات نشوید.علامت گذاری و خط کشی نکنید.

*  .Scanning آیلتس تضمینی فقط به هدف دریافت جزئیات خاص از این روش استفاده کنید و در این حین روی فهم معنی کلمه به کلمه ی متن تمرکز نکنید.

*.Skim and read  آیلتس تضمینی متن را روزنامه وار بخوانید و روی یک نکته ی خاص برای یافتن معنی ان توقف کنید.از سوالات متن راهنمایی بگیرید.

*Scan & skim.  آیلتس تضمینی هنگامی که برای یافتن اطلاعاتی خاص متن را میخوانید نگاه شما به طور ناخوداگاه با عبارات اطراف نیز اشنا میشود. در واقع هنگامی که روی پیدا کردن اطلاعاتی خاص متمرکز هستید چشمان شما به صورت روزنامه وار در طول خطوط حرکت میکنند و در نتیجه از سرعت خوانش نیز نمیکاهند.

 

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!