نکات  Reading  آیلتس تضمینی در تهران  بخش دوم

 

برقراری ارتباط بین عناوین

*عنوان ها معمولا با یکدیگر مرتبط هستند.

*به دنبال عنوانی باشید که خاص تر به نظر میرسد.این عنوان می تواند مربوط به جزئیات موجود در یکی از پاراگراف ها باشد وبنابراینذهن شما را از سر فصل اصلی منحرف خواهد کرد.برای تشخیص این موضوع از خود بپرسید که ایا با حذف این جزئیات پاراگراف هنوز مفهوم اصلی را انتقال میدهد یا خیر؟

*عنوانی آزمون IELTS  در تهران  کهدارای مشخصه خاصی باشد،معمولا متعلق به بندی است که تنها به توصیف یکی از موارد یا جزئیات میپردازد.

*سرفصل هایی را بررسی کنید که با یکدیگر مرتبط هستند:علل / اثرات؛مشکل / راه حل.

*عناوین آزمون IELTS  در تهران  دارای صفات را بررسی کنید.اطمینان حاصل کنید که هر عنوان میتواندتمام جنبه های یک پاراگراف راپوشش می دهد.توجه به صفات یا عبارات توصیفی را فراموش نکنید.

*عنوان ها آزمون IELTS  در تهران  می توانند شامل دو گونه اطلاعات باشند که یکی از انها به اطلاعات موجود در پاراگراف های قبلی اشاره میکند.

  • Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

تکنیک های پیشرفته آزمون IELTS  در تهران

*عناوین را بخوانید و بندها را با سرعت روخونی کنید.در این مقطع باید سرعت عمل خود را افزایش دهید.

*هر سرفصل را برای خودتان به صورت یک جمله بیان کنید.این کار ممکن است معنای ان را واضح تر بیان کند.

*در هنگام روخوانی هر پاراگراف آزمون IELTS  در تهران هر کجا که ایده ی اصلی و تمرکز پاراگراف را متوجه شدید، روخوانی را متوقف کنید و به سرعت ان را با سر فصل مربوطه تطبیق دهید.

*زمانی که همه ی عناوین آزمون IELTS  در تهران را با بندها منطبق ساختید، آنها را به ترتیب بخوانید تا از صحت انها اطمینان حاصل کنید.

*در حین این بررسی نهایی، از خواندن جزئیات دقیق پرهیز کنید، زیرا ممکن است این جزئیات نظر شما را تغییر دهند.

*قبل از خوانش متن آزمون IELTS  در تهران ، یک ترتیب ممکن از سرفصل ها را برای خود پیش بینی کنید.

*چنانچه یک پاراگراف دشوار بود از تکنیک های مختلف  آزمون IELTS  در تهران skimming بهره گیری کنید.

*هر پاراگراف را به نوبت و روزنامه وار بخوانید و سپس به سرعت موضوع اصلی ان را تشخیص دهید.عنوان خود را در دو یا سه کلمه بسازید.سپس به لیست سرفصل ها آزمون IELTS  در تهران  نگاه کنید و با توجه به عنوان خودتان سرفصل مربوطه را تشخیص و ان را تطابق دهید

 

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!