نکات  Reading  آیلتس تضمینی در تهران  

تطبیق عناوین با پاراگراف ها

تطبیق عناوین با پاراگراف ها، توانایی شما در درک عمومی داده ها را بررسی می کند.

همیشه ابتدا به دنبال کلی ترین عنوان باشید.پاراگراف مربوط به ان احتمالااولین پاراگرافیا

پاراگراف نتیجه گیریاست.

*همیشه در ابتدا عناوین را مطالعه کنید،این سرفصل ها خلاصه متن هستند.آنها در پاسخ به بقیه ی سوالات نیز به شما کمک میکنند.

در صورت وجود مثال حتما به انها توجه کنید و بی اهمیت از انها عبور نکنید.این مثال هاممکن است مانند مقدمه ای عناوین دیگر را نیز سازماندهی کنند.

اگر تعداد عناوین محدود باشد احتمالا مثال نخواهید داشت.

دستورالعملها را  در بهترین موسسه آیلتس بخوانید و بررسی کنید که آیا می توانید از یک عنوان بیش از یکبار استفاده کنید یا خیر.

گاهی اوقات تعداد پاراگراف بیشتر از عنوان ها است، به این مورد توجه کنید.

چنانچه لیستعناوین طولانی بود، بدون عجله ابتدا یک دور از روی انها بخوانید.

 

تکنیک ۱:دستور زبان و لغات موجود در سرفصل ها راتجزیه وتحلیل کنید

*سعی کنید تمایز میان این دو نوع از کلماتی که در عناوین مورد استفاده قرار میگیرند را تشخیص دهید:

۱ .اطلاعات خاص مربوط به پاراگراف۲

.کلمات سازمان دهنده.

کلمات سازمان دهنده مانند کلمات قابل شمارش جمع، به عنوان مثالcauses، reasons،

advantages، drawbacks،difficulties، responses، problems، effects، solutions،factors،

dangers، examples، و غیره. سعی کنید الگویی که این لغات بر اساس ان در متن مطرح میشوند را بیابید.

توجه داشته باشید کهاطلاعات خاصمربوط به هر بند به این کلمات افزوده میشوند: [causes]of poverty in urban areas؛of urban poverty[different levels]توجه داشته باشید که چگونه عبارات مقابل براکت ها لغات داخل براکت ها را شرح میدهند.

بنابراین شما میتوانید از این بخش از اطلاعات برای skim/scan کردن پاراگراف ها استفاده کنید.به دنبال پاراگراف ها باشید که شامل اطلاعاتی نظیر اثرات و یا مشکلات مربوط به یک پدیده هستند.سپس به دنبال همین اطلاعات در عناوین باشید.

 

واژه های سازمان دهنده ی جمع  نشان می دهد که پاراگراف دارای بیش از یک ایده یا یک لیستی از ایده ها احتمالا همراهبا یک مقدمه است.

یک پاراگراف به شرح و بسط اطلاعات مرتبط با کلمات غیر قابل شمارش مانند:damage وغیره باشد.

همچنین بند میتواند در راستای اسامی قابل شمارش مفرد باشد.این اسامی تنها به شرح یک ایتم میپردازند:a comparison ,impact, development و غیره.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!