هدف آزمون CELPIP در تهران

آزمون CELPIP  یک ازمون چند منظوره با هدف سنجش مهارت های کاربردی زبان انگلیسی و طراحی شده توسط سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) است. CELPIP اختصار عبارت  “Canadian English Language Proficiency Index Program” میباشد.

تصحیح بخش های Writing و Speaking آزمون توسط مصححین خبره و دوره دیده در این زمینه و تصحیح پارت Reading و Listening توسط کامپیوتر انجام خواهد شد. CELPIP،به صورت روشن و دقیق مهارت های گسترده ی زبان انگلیسی را در موقعیت های مختلف روزمره مانند: ارتباط با همکاران و مافوق در محل کار،ارتباط با دوستان،شنیدن اخبار جدید و برقراری ارتباط و توانایی درک متون را مورد ارزیابی قرار میدهد.

سه نسخه از این آزمون در دسترس متقاضیان قرار میگیرد:

,the CELPIP-General Test, the CELPIP-General LS(Listening and Speaking) Testو  CELPIP-Academic Test.

در این مقاله بیشتر به بررسی ازمون عمومی میپردازیم.شما میتوانید برای اشنایی بیشتر با دو نسخه ی دیگر ازمون،به وب سایت هر کدام مراجعه کنید.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران   ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ) (celpiphouse) (celpiptest)    (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) ( آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

Uncategorized

celpipcelpip bookscelpip dubaicelpip in iranCELPIP in tehrancelpip reading samplecelpip speakingcelpip speaking task 1celpip testcelpip test samplecelpip to clbآزمون celpipآزمون CELPIP در ایرانآزمون آزمایشی سلپیپآمادگی آزمون celpipبرگزاری آزمون CELPIPثبت نام آزمون CELPIPدانلود منابع آزمون celpipسلپیپکلاس خصوصی سلپیپمنابع آزمون CELPIPمنابع آزمون سلپیپنمونه آزمون celpipهزینه آزمون celpip

امکان ارسال نظر وجود ندارد!