هدف آزمون CELPIP در تهران

آزمون CELPIP  یک ازمون چند منظوره با هدف سنجش مهارت های کاربردی زبان انگلیسی و طراحی شده توسط سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) است. CELPIP اختصار عبارت  “Canadian English Language Proficiency Index Program” میباشد.

تصحیح بخش های Writing و Speaking آزمون توسط مصححین خبره و دوره دیده در این زمینه و تصحیح پارت Reading و Listening توسط کامپیوتر انجام خواهد شد. CELPIP،به صورت روشن و دقیق مهارت های گسترده ی زبان انگلیسی را در موقعیت های مختلف روزمره مانند: ارتباط با همکاران و مافوق در محل کار،ارتباط با دوستان،شنیدن اخبار جدید و برقراری ارتباط و توانایی درک متون را مورد ارزیابی قرار میدهد.

سه نسخه از این آزمون در دسترس متقاضیان قرار میگیرد:

,the CELPIP-General Test, the CELPIP-General LS(Listening and Speaking) Testو  CELPIP-Academic Test.

در این مقاله بیشتر به بررسی ازمون عمومی میپردازیم.شما میتوانید برای اشنایی بیشتر با دو نسخه ی دیگر ازمون،به وب سایت هر کدام مراجعه کنید.

Sirielts با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون CELPIP در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید   CELPIP در تهران( بهترین استاد CELPIP ) ( بهترین موسسه CELPIP ) ( بهترین معلم خصوصی CELPIP  ) ( سلپیپ CELPIP در تهران ) (CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران) (سلپیپ CELPIP تضمینی ) (سلپیپ CELPIP در تهران   ) ( آزمون سلپیپ CELPIP در ایران ) ( آزمون سلپیپ CELPIP ) ( منابع آزمون سلپیپ CELPIP ) ( کلاس سلپیپ CELPIP ) ( آموزش سلپیپ CELPIP ) ( دوره فشرده سلپیپ CELPIP) ( تضمینی سلپیپ CELPIP) (سلپیپ CELPIP تضمینی در تهران ) ( کلاس خصوصی سلپیپ CELPIP  ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP ) ( تدریس خصوصی سلپیپ CELPIP تضمینی ) (خانه سلپیپ) (celpiphouse) (celpiptest)    (مرکز آزمون سلپیپ) ( آزمون آزمایشی سلپیپ ) (مرکز آزمون سلپیپ) (خانه سلپیپ تهران ) (مرکز آزمون سلپیپ تهران) ( آزمون آزمایشی سلپیپ در تهران)     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند .

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!