هشت بخش  ازمون listeningسلپیپ در یک نگاه

۱.قسمت اول این ازمون که در مدت ۴ دقیقه به طول خواهد انجامید هشت سوال وهشت فایل صوتی برای شما ارائه خواهد شد که میبایست برای هر یک از سوالات جواب های مشابه از نظر معنایی با سوال داده شده انتخاب گردد

۲.قسمت دوم این ازمون که در مدت ۴ دقیقه به طول خواهد انجامید ۸ سوال مختلف با ۸ فایل صوتی مختلف از شما پرسیده و اجرا خواهد شد که میبایست با توجه به هر سوال و در زمان مشخص به هر یک پاسخ داده شود

قابل ذکر میباشد ک در این بخش سوالات مطرح شده سوالات کوتاه هستند

۳.قسمت سوم این ازمون شامل ۸ سوال مختلف میباشد که به ۳ قسمت تقسیم شده و یک مکالمه ای است که در ان به طرح مشکل و ارائه چاره میپردازد

این ۸ سوال مطرح شده در این ۳ قسمت در مدت زمان ۸ دقیقه باید پاسخ داده شود.

فایل های صوتی این بخش شامل audio11  میباشد.

۴.در قسمت چهارم این ازمون شما مشغول شنیدن یک مکالمه روزمره بین افرادی مختلف هستید که در ۶ فایل صوتی برای شما تدارک دیده شده است .در این بخش شما میبایست به ۵ سوال در مدت زمان ۵ دقیقه پاسخ دهید.

۵.قسمت پنجم این ازمون که به مدت ۶ دقیقه خواهد بود برای شما ۷ فایل صوتی پخش خواهد شد که شما موظف به پاسخ دهی به ۶ سوال در یک فایل صوتی طولانی تر و مکالمه طولانی تر خواهید بود.

در این بخش مهارت شما در کسب اطلاعات مورد نیاز مورد بررسی قرار میگیرد.

  1. در قسمت ششم این ازمون برای شما یک خبر در مدت ۶ دقیقه پخشخواهد شد که در این زمان مشخص میبایست به ۵ سوال مطرح شده درباره ی موضوع ذکر شده در خبر پاسخ دهید

۷.قسمت هفتم ازمونlistening سلپیپ شامل یک فایل تصویری میباشد که بین ۳ نفر برگزار شده واین ۳ دوست مشغول بحث کردن درباره موضوعی خاص هستند

دراین بخش ۸ سوال مطرح شده که میبایست به هر ۸ سوال در مدت ۶ دقیقه پاسخ داده شود.

۸.قسمت هشتم و پایانی این ازمون به بررسی یک نقطه نظر میپردازد که شامل یک فایل صوتی ۸ دقیقه ای است ک میبایست دراین مدت زمان به ۶ سوال پاسخ داده شود.

در این بخش به یک گزارش معمولا پرداخته خواهد شد

نکته پایانی

در ازمونlistening سلپیپ ۷ قسمت از شما سوال پرسیده خواهد شد که از میان این ۸ بخش ذکر شده انتخاب میشود .

برای کسب نمره بهتر میبایست با هر ۸ بخش اشنا می شدید.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!