همه چیزدرباره بارم بندی IELTS

بارم بندی در بخش های Listeningو Readingبر اساس نمره ی خام هر بخش– یعنی به تعداد پاسخ های صحیح محاسبه میشود.اما بارم بندی در بخش های Speakingو Writing به روش کلی صورت می گیرد.امتیاز کلی ازمون   IELTSدر یک مقیاس کلی از ۱ تا ۹ محاسبه میشود.این سیستم بارم بندی باعث می شود تا نمراتIELTS کمی متفاوت از سایر امتحانات استاندارد باشد.

وب سایت WWW.SIRIELTS.COM پاسخگوی بسیاری از سوالاتی است که ممکن است داوطلبان از نحوه ی بارم بندی ازمون داشته باشند.چندین امتیاز عالی برای IELTS ارائه می دهد که باید بیشتر سوالات دانشجویان را درمورد امتیازات IELTS پاسخگو باشد. در ادامه به ذکر سه ​​منبع برتری میپردازیم که میتوانند به سوالات شما در این زمینه پاسخ دهند:

 • what is a good IELTS score?این سایت جامع ترین منبع نمره دهیIELTS است،و با نگاهی عمیق به نحوه محاسبه ی نمرات، و تعیین نمره یقابل قبول توسط استانداردهای ادارات مهاجرت، کارفرمایان و دانشگاه ها در کشورهای بزرگ انگلیسی زبان به متقاضیان کمک میکند.
 • How to predict your IELTS score?
  اینوبلاگ بیشتر برای زبان آموزانی مفید است که می خواهند نمره IELTSخود را، بر اساس عملکرد فعلی خود براورد کنند.
 • Do you lose points for bad hand writing?
  این سوال یکی از پزسش های معمول در بین زبان اموزان است. این وبلاگ بر روی دست خط در بخش Writing IELTS تمرکز دارد.

  برای زبان آموزانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد اهمیت دست خط درIELTS هستند،وب سایت”hand writing guide برای شروع مناسب است.همچنینبرای متقاضیانی که مایل به بهبود دست خط خود هستند، یک کتاب راهنمای انلاینPDFمیتواند موثر واقع شود:better handwriting dor adults» از اداره ملی سواد آموزی ایرلند…

 

 

برخی از نکات ویژه در زمینه ی بارم بندیIELTS

سوالات کوتاه پاسخ در بخش Listening و Readingزمینه ی پاسخگویی را بسیار متنوع میکند. به عنوان مثال، اگر پاسخ به یک سؤال «son in low» باشد، جواب را می توان بدون خط فاصله یا با خط فاصله به صورت “son-in-“low نوشت. یا اگر جواب سوالی «workplace» باشد میتوان ان را به صورت «their workplace» ،و یا “place of employment” یعنی حداکثر تا ۳ کلمه یادداشت کرد.

درهر بخش از سوالاتکوتاه پاسخدرListening یا Reading حداکثر تعداد کلماتی که اجازه دارید به کار ببرید در دستورالعمل ها ذکر میشود.این تعداد معمولا ۲ یا ۳ کلمه است. اگر جواب شما بیش از این حداکثر مجاز باشد، نمره ی سوال را از دست خواهید داد. از این رو مهم است بدانید که در هر عبارت کلمه ای که با فاصله از کلمه ی بعدی خود جدا میشود به عنوان یک لغت در نظر گرفته میشود. بنابراین با توجه به مثال بالا، “son-in-low” یک کلمه خواهد بود، در حالی که “son in low” سه کلمه محسوب میشود.

امکان بازبینی درآیلتس
امکان درخواست بازبینی در ایلتس وجود دارد.وب سایت های نام برده شده در زیر به شرح نحوه ی درخواست برای بازبینی میپردازند و تمامی سوالات در این زمینه را پوشش میدهند:

 • Should you request an IELTS rescore?
 • How to contest your English score
 • How often are requests for an IELTS rescore successful?

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!