پارت گفتاری آزمون آیلتس:

نکات کلیدی

مدت زمان: بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه.
تعداد شرکت کنندگان:با متقاضیان به صورت جداگانه مصاحبه میشود. همچنین مصاحبه ها به طور کامل ضبط میشوند.
فرمت:این بخش شامل سه قسمت است.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی ) ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS  در تهران   ) ( آزمون آیلتس IELTS  در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS  ) ( منابع آزمون  آیلتس IELTS ) ( کلاس  آیلتس IELTS )      ( آموزش  آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی    آیلتس IELTS تضمینی )     موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

قسمت ۱ (مقدمه)

قسمت اول بین ۴ تا ۵ دقیقه طول می کشد. در این مرحله ممتحن سوالات شخصی ساده ای را مطرح میکند تا کمی اطلاعات راجع به شما کسب کند.این سوالات دارای موضوعاتی کلی از قبیل خانواده، تحصیلات،محل زندگی یا علایق شما، خواهند بود.

مثال

Q: Where are you from?

Q: Why are you studying English?

Q: Have you visited any English speaking countries?

Q: Do you play any sports?

نکات!

پاسخ کامل و صحیح به این سوالات، کمک می کند تا شروع خوبی برای مصاحبه داشته باشید.

۱) از پاسخ های کوتاه و غیرمتعارف خودداری کنید.
Q: Where are you from?

A: I’m from Hoorn in the Netherlands. (Don’t stop there!) It’s about 35 kilometers north of Amsterdam. It’s a modern city but with a lot of history and a lovely place to live.

۲) حد الامکان در پاسخگویی به بله و خیر بسنده نکنید.
A: I’m from Hoorn in the Netherlands. (Don’t stop there!) It’s about 35 kilometers north of Amsterdam. It’s a modern city but with a lot of history and a lovely place to live.

۳) به منظور بیان بهتر و کمک به تفهیم مطلب به مخاطبتان از مثال زدن استفاده کنید.
Q: Why are you preparing for the IELTS exam?

A: Because I need it for my studies. (Don’t stop there!) I’ve been offered a place at a university in England to study on an MBA but I need to show my level of English is good enough.

 

قسمت ۲ (بخش اصلی)

قسمت ۲ آزمون speaking بین ۳ تا ۴ دقیقه (شامل ۱ دقیقه زمان آماده سازی) ادامه دارد. ممتحن یک کارت به شما می دهد و شما موظفید بین ۱ تا ۲ دقیقه در مورد موضوع ان بدون وقفه صحبت کنید.

نمونه سوال

) Describe a place you have visited that you have fond memories of.

نمونه پاسخ:

where this was

why you went there

what you did there

and what it was about the place that makes it so memorable.

مثال ۲) ) Describe your favourite personal possession

پاسخ:

what this possession is

when you first got it

when you use it

and why it’s so important to you.

نکات!

  1. از تایم ۱ دقیقه ای که برای اماده سازی به شما داده میشودهوشمندانه استفاده کنید و نکاتی را که مایلید در حین صحبت ذکر کنید یادداشت کنید.
  2. سوال مطرح شده به چارچوب گفتار شما کمک خواهد کرد.مقدمه ی ازمون می تواند شامل یکشیء و توضیحاتی درباره ی ان باشد.در بخش اصلی صحبت می توانید وضعیت ایتم مورد نظر و چگونگی استفاده از ان را توضیح دهید. و در انتها میتوانید دلیل اهمیت ان شیء را بیان کنید.
  3. سعی کنید از ارائه مقدمه ای بسیار خشک و بدون خلاقیت مانند « describe is….‘The object I’m going to ».خودداری کنید. بحث خود را با یک شروع به یاد ماندنی مانند: ‘If I was about to lose everything and could only save one thing it would be my …’, یا’I’ve got several things that mean a lot to me but the one that really stands out is my …'”، اغاز کنید.
  4. چنانچه درباره ی اینکه صحبت های شما از ۲ دقیقه کمتر شود نگرانید و یا میترسید پیش از به اتمام رساندن سخنانتان زمان شما به پایان برسد، پاسخ این است که باید تا حد امکان تمرین کنید.تمرینات خود را در خانه با ثبت زمان پیش ببرید.

 

قسمت ۳: (بحث دو جانبه)

در قسمت ۳ آزمون، که بین ۳ تا ۴ دقیقه طول می کشد، ممتحن سوال هایی مرتبط با موضوع  مطرح شده در قسمت ۲، از شما می پرسد.

سوالات نمونه (بر اساس عنوان نمونه در قسمت ۲)

Q: It is sometimes argued that local cultures are being destroyed by tourism. Why do think people might feel this?

Q: What benefits do people get from travelling to other countries?

Q: Do you think people are becoming too materialistic?

Q: To what extent are people’s buying habits affected by advertising?

نکات!

  1. اگر برای جمع آوری افکار خود به فرصت نیاز دارید،میتوانید از عباراتی مانند: “‘That’s a good question.’, ‘Well, let me think …’. استفاده کنید.
  2. فراموش نکنید که نباید به پاسخ های کوتاه، «بله»، «نه» بسنده کنید. سعی کنید مثالهایی به منظور بسط ایده و عبارات خود ارائه دهید.

۳.با استفاده از یک داستان کوتاه ، ضرب المثل یا ذکر یک تجربه ی شخصی صحبت های خود را به یاد ماندنی کنید.

  1. چنانچه مقصود ممتحناز یک پرسش را متوجه نمیشوید،سعی کنید با مطرح کردن سوالاتی با الگوی سوالات زیر،کنترل شرایط را در دست بگیرید. این موارد شواهدی مبنی بر مهارت های ارتباطی شما را نشان می دهند.الف) اگر ممتحن از کلمه یا عبارت استفاده می کند که شما معنی ان را نمیدانید،این موضوع را بیان زیر نشان دهید:
    “Sorry but could you explain what you mean by ……..” or

“I haven’t come across that word/expression before. Could you explain what you mean?”

ب) هر کجاسوالی را نشنیدید،از عبارات زیر استفاده کنید:

“Excuse me, I didn’t quite catch that. Could you say that again?”

“I’m sorry, but would you mind repeating that?”

الف) اگر می خواهید از اینکه از پرسش ممتحن برداشت صحیح داشته اید اطمینان حاصل کنید، می توانید بگویید:

“Do you mean ……..”

“When you say …….., do you mean/are you asking ……..?

 

 

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده  آیلتس IELTS ) ( تضمینی  آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران  ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.