کارگاه آموزشی Writing

چگونه باید آماده شد تا بتوان بالاترین نمره ممکن را در آزمون Writing کسب کرد؟ این سوالی است که تقریباً تمامی داوطلبان آزمون آیلتس مانند شما از خود و یا مربی خود می پرسند. ما در آیلتس شیراز تمامی کوشش خود را بکار می بندیم تا شما را قادر به گرفتن بالاترین نمره Writing  کنیم. ما این مسیر را برای شما کاملاً براساس نکات زیر طراحی کرده ایم:

  1. آموزش برنامه ریزی پس از مشاهده سوال برای تشخیص اجزا پاراگراف، نوشتن موضوع و تکمیل و مثال نویسی برای پاراگراف.
  2. آموزش مقدمه و نتیجه گیری نویسی.
  3. مرور نکات دستوری (Grammar)لازم برای کسب نمره ۶ به بالا.
  4. تمرین بر روی کلمات ربط وانواع آنها.
  5. خواندن نمونه متنهایی که نمره بالا (۶ به بالا) و یا نمره پایین میگیرند و بررسی نکات مثبت و منفی آنها.
  6. تمرین نوشتن پاراگراف در زمان کلاس با حضور مربی.
  7. کار بر روی کلمات موضوعى و نحوه خواندن و آشنایى با کلماتى که با هم استفاده میشوند (Collocations)
  8. کلاس شامل ۸ جلسه ۱.۵ ساعته برای می باشد.

کارگاه Writing آیلتس در تهران

مربیان ما همچنین پس از پایان دوره، هفته اى یک روز برای پاسخ حضورى به پرسشهایتان در خدمت شما هستند.