گرامر آزمون IELTS  در تهران: ۷ قاعده که بهتر است بدانید

بخش اول

برخورداری از دستور زبان قوی یکی از شروط اولیه ی شرکت در ازمون است.

در ایلتس گرامر به طور مستقیم مورد سوال قرار نمیگیرد.اما به کار بردن دستور زبان صحیح در بقیه ی بخش های امتحان در کسب نمره ی مطلوب بسیار حائز اهمیت است.

 

گرامر آزمون IELTS  در تهران  به پیشرفت شما در چهار مهارت، خواندن، نوشتن ، گوش دادن و صحبت کردن بسیار کمک میکند.

شما می توانید این پیشرفت رادر صحبت کردن و نوشتن به طور واضح احساس کنید، زیرا در این دو مهارت به منظوربیان ایده از ساختارهای گرامری بهره برده میشود.در عین حال،دانستن دستور زبان در مباحث شنیداری و درک مطلب نیز به شما کمک شایانی خواهد کرد، زیرا هنگامی که با ساختار زبان اشنا باشید به درک صحیح زبان نیز مسلط خواهید شد.

بهترین روش برای بهبود دستور زبان آزمون IELTS  در تهران  این است که هر یک از مباحثرا یک به یک مطالعه کنید،تمام مثال ها را به دقت بررسی کنید و بعد مثال های خودتان را مطرح کنید و روی انها تمرین کنید.

در ادامه برخی از درس های مهم دستور زبان را برای شما انتخاب کرده ایم. هر قاعده با مثال و تمرین همراه است.بعد از حل تمرین ها توسط خودتان میتوانید پاسخ هایتان را با کلید موجود در انتهای مقاله بررسی کنید.

 

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند

 

۷ مبحث طلایی گرامر برای موفقیت در IELTS

  1. وجه ساده آزمون IELTS در تهران

ما از وجه سادهیافعال برای صحبت در مورد مسائل عمومی، دائمی یا تکرار شونده استفاده می کنیم.

در اینجا،از حال ساده برای بیان عملی که به صورت روزمره و عادت انجام میشود استفاده شده است:

I often read business magazines online.

در مثال بالا،این مفهوم قابل استنباط است که شما همیشه این مجلات را به صورتآنلاین می خوانید.در واقع این کاری است که شما مرتبا انجام می دهید.

جنبه ی استمراری افعالرا برای بیان اقداماتی که معمولا در حین صحبت کردن در همین لحظهدر حال انجام هستند استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

I am reading an interesting book.

این قاعده برای تمام افعال گذشته، حال و آینده صدق میکند. اگر می خواهید روی استمرار و تداوم فعالیت تاکید کنید، از جنبه ی استمراری افعال استفاده کنید.اما چنانچه نتیجه ی یک عمل مد نظر شماست، از جنبه ساده استفاده کنید.

اهمیت این مبحث در ایلتس از چه بابت است؟

در قسمت اول بخش Speakingدر آزمون IELTS  در تهران IELTS  شما باید به سوالاتی در مورد خودتان پاسخ دهید.

بنابراین باید از زمان و وجه افعالی که متناسب با مقصودتان مورد استفاده قرار میدهید مطمئن باشید. اگر می خواهید در مورد اقدامات عمومی کهمرتبا انجام می دهید صحبت کنید،پس به حال ساده نیاز دارید.همچنین اگر می خواهید به اقدامات موقت و صورت پذیرنده در همان لحظه اشاره کنید، پس از حال استمراریاستفاده کنید.

این قواعد گرامری در پارت اول  آزمون IELTS  در تهران Writingبرای بررسی اطلاعات جداول نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.در این بخشاستفاده از گذشته ساده بسیار رایج است، زیرا در این بخش شما به گزارش وضعیتی که در قبل رخ داده است میپردازید.

مثال ها:

. Between January and March, the profit rose by 10%.

They produced twice the amount of cars in June.

Hungary accounted for 10% of the students involved in the competition.

با استفاده از قاعده ی بالا حالت صحیح افعال داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید: ۱

. I ___(exercise) every other day, but I ___(not like) going to sports competitions.

  1. The graphs ___(show) how the total number of students ___(change) in the past 5 years.
  2. I ___(do) an internship this spring, so I ___(not want) to take another job just yet.
  3. Alan ___(watch) a movie when I ___(arrive).

 

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS  در تهران ) ( آیلتس IELTS  تضمینی ) ) ( تدریس خصوصی  آیلتس IELTS  تضمینی )    موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!