Placeholder

Business English

این دوره ها  به منظور تقویت زبان مدیران  سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی و دانشجویان مدیریت بازرگانی ... ادامه مطلب
Placeholder

Movie – Slang – Street Talk

این دوره ها به منظور تقویت خارق العاده مهارت های شنیداری و یادگیری اصطلاحات مکالمات روزمره  و کاربردی و ایجاد ... ادامه مطلب
Placeholder

سلپیپ(CELPIP)

سلپیپ تضمینی تسلط به زبان انگلیسی برای مهاجرت به بسیاری از کشورها معیار اصلی پذیرش شما برای دریافت حق شهروندی ... ادامه مطلب