بخش Listening آزمون PTE آکادمیک

این قسمت توانایی شما را در درک زبان انگلیسی صحبت شده در یک فضای آکادمیک و همچنین توانایی شما را در درک و فهم طیف متنوعی از لهجه ها (بومی و یا غیربومی) مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد.

در این مطلب نمونه تسک هایی که در این قسمت از آزمون با آن روبه رو خواهید شد را به شما معرفی کرده, چگونگی تسک ها و همچنین نحوه ی پاسخ دهی به آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

زمان کلی که برای قسمت لیسنینگ آزمون PTE آکادمیک در نظر گرفته شده است, ۴۵ تا ۵۷ دقیقه می باشد.

قسمت لیسنینگ آزمون PTE دارای دو بخش است.

بخش اول از Listening آزمون PTE آکادمیک :

خلاصه متن صحبت شده (Summarize Spoken Text)

این تسک دارای ۲ تا ۳ فایل صوتی برای گوش کردن میباشد که شما باید پس از گوش کردن به هر یک از فایل های صوتی, خلاصه ای در حدود ۵۰ تا ۷۰ کلمه بنویسید. مهارت هایی که در این تسک مورد ارزیابی قرار گرفته میشود, مهارت های شنیداری (Listening) و نوشتاری (Writing) شما است و زمانی که برای انجام دادن این تسک در نظر گرفته شده است ۶۰ تا ۹۰ ثانیه می باشد.

بخش دوم از Listening آزمون PTE آکادمیک

برای این بخش از آزمون لیسنینگ, هفت نوع تسک (تکلیف) طراحی شده است که در اینجا توضیحی برای هر کدام از این تسک ها ونحوه ی چگونگی آنها در آزمون نیز ارائه شده است.

  1. گزینه انتخابی – پاسخ های متعدد (Multiple Choice – Multiple Answeres)

در این تسک پس از گوش کردن به ۲ تا ۳ فایل صوتی, باید پاسخ سوال آن را از میان گزینه های متعدد و مربوط به مفهوم کلی و یا قسمتی از فایل صوتی که به آن گوش کردید, بیشتر از یک پاسخ انتخاب کنید. در این تسک تنها مهارت شنیداری و یا لیسنینگ شما مورد ارزیابی قرار گرفته میشود. و برای انجام این تسک ۴۰ تا ۹۰ ثانیه زمان در نظر گرفته شده است.

  1. جای خالی را پر کنید (Fill in the Blanks) :

نسخه ای متنی از فایل صوتی بر روی صفحه نمایشگر (مانیتور) با تعدادی جای خالی نمایان میشود. شما باید در حالی که به فایل صوتی در حال پخش گوش میدهید, کلمات جا انداخته شده را در جای خالی خود بنویسید. مهارت هایی که در این تسک مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته میشود, مهارت شنیداری (Listening) و نوشتاری (Writing) شماست. برای انجام دادن این تسک ۳۰ تا ۶۰ ثانیه زمان اختصاص داده شده است.

  1. مناسب ترین خلاصه از متن (Highlight Correct Summary) :

پس از گوش کردن به ۲ تا ۳ فایل صوتی, پاراگرافی که بهترین خلاصه ای از متنی که شنیدید را نشان میدهد و بهتر مفهوم آنچه را که شنیدید می رساند انتخاب کنید. مهارت های شنیداری (Listening) و خواندن (Reading) شما در این تسک مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته میشود و زمان پاسخ دهی و انجام این تسک از آزمون ۳۰ تا ۹۰ ثانیه می باشد.

  1. گزینه انتخابی – انتخاب یک گزینه (Multiple Choice – Choose Single Answere) :

پس از گوش کردن به ۲ تا ۳ فایل صوتی, باید پاسخ سوال آن را از میان گزینه های متعدد و مربوط به مفهوم کلی و یا قسمتی از فایل صوتی که به آن گوش کردید, تنها یک گزینه پاسخ انتخاب کنید. در این تسک تنها مهارت شنیداری و یا لیسنینگ شما مورد ارزیابی قرار گرفته میشود. و برای انجام این تسک ۳۰ تا ۶۰ ثانیه زمان اختصاص داده شده است.

  1. کلمات جا انداخته شده را انتخاب کنید (Select Missing Words) :

پس از گوش کردن به ۲ تا ۳ فایل صوتی, کلمه و یا گروهی از کلمات جا انداخته شده را که فایل صوتی را کامل تر میکند, انتخاب کنید. برای انجام دادن این تسک از آزمون ۲۰ تا ۷۰ ثانیه زمان اختصاص داده شده است و تنها مهارت شنیداری (Listening) شما مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته می شود.

  1. کلمات نادرست را مشخص کنید (Highlight Incorrect Words) :

نسخه ای متنی از ۲ تا ۳ فایل صوتی ای که برای شما پخش میشود بر روی صفحه ی نمایشگر (مانیتور) نیز نمایان میشود که شما باید در حالی که به فایل صوتی گوش میدهید, کلماتی را که با نسخه ی شنیده شده از فایل صوتی متفاوت است مشخص کنید. مهارت شنیداری (Listening) و خواندن (Reading) شما در این تسک ارزیابی شده و زمان مشخص شده برای انجام این تسک ۱۵ تا ۵۰ ثانیه میباشد.

  1. بر اساس املای درست بنویسید (Write from Dictation) :

پس از گوش کردن به ۳ تا ۴ جمله ای که از فایل صوتی پخش میشود, باید آن جمله را بنویسید (تایپ کنید). هدف از انجام دادن این تسک, نوشتن املای درست کلمات و واژه ها می باشد. مهارت هایی که در این تسک مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته میشود مهارت شنیداری (Listening) و نوشتاری (Writing) شماست و زمانی که برای انجام دادن این تسک در نظر گرفته شده است ۳ تا ۵ ثانیه می باشد.

برای این قسمت از آزمون لیسنینگ به طور کلی ۲۳ تا ۲۸ دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

هر کدام از فایل های صوتی تنها یک بار برای شما پخش خواهند شد. شما می توانید با استفاده از تخته های نوت برداری هوشمند و یک خودکار برای یاداشت برداری استفاده کرده, و از این یاداشت ها به عنوان راهنمایی برای پاسخ دهی به سوالات و تکالیف این قسمت استفاده کنید. با استثنا تسک “خلاصه متن گفته شده”, و یا (Summarize spoken text), تسک های قسمت لیسنینگ آزمون PTE به طور مختصی زمان بندی نشده اند. شما می توانید با استفاده از تایمی که در گوشه ی سمت راست صفحه نمایشگر (مانیتور) وجود دارد, زمان باقی مانده که به طور Count down تا اتمام زمان باقی مانده از قسمت لیسنینگ آزمون را نشان میدهد.

به این برگه امتیاز دهید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!