نکاتی برای تقویت مهارت Speaking در آزمون آیلتس:

چگونه میتوان نمره ی ۷ کسب کرد؟

هدف بسیاری از داوطلبین در ازمون ایلتس،کسب نمره ی ۷ میباشد.

اما چرا کسب این نمره در بخش speaking از بخش های دیگر دشوارتر است؟

یک دلیل ان میتواند این باشد که speaking بیش از یک مهارت را در بر میگیرد.بنابراین کسب مهارت در ان صرف زمان بیشتری را میطلبد.بهترین راه بهبود این مهارت،تمرین مداوم و بهره گیری از راهکارهای مفید در این زمینه است.

عدم اگاهی از معارهایی که در این بخش مورد ارزیابی قرار میگیرند نیز،سبب میشود تا داوطلبین روی نقاط فاقد اهمیت تمرکز کنند.برای مثال،داوطلبین در این بخش به دنبال تلفظ بسیار بی نقص و صحبت کردن همانند افراد انگلیسی زبان هستند.تلاش در این زمینه،باعث بهبود وضعیت شما میشود اما باید بدانید که ایتم تلفظ،تنها ۲۵% از نمره ی کل شما را در بخش  speakingتشکیل میدهد.

راهکاری که واقعا میتواند موثر واقع شود،این است که نحوه ی محاسبه ی نمره و امتیاز دهی در این بخش را بشناسیم و در راستای معیارهایی که برای ممتحن حائز اهمیت هستند،تلاش کنیم. به همین دلیل میخواهیم در این مقاله بر روی شناخت معیارها و نکات مهم در این بخش تمرکز کنیم.

نکته شماره ۱:به صحبت کردن ادامه دهید!

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

بر اساس معیارهای ارزیابی،داوطلبی که موفق به کسب نمره ی ۷ میشود:

در تمام زمانی که به او اختصاص داده شده بدون تلاش قابل توجهی صحبت میکند و در طول صحبت،انسجام مطالب را حفظ میکند.

در بخش speaking ازمون ایلتس،هرچه بیشتر صحبت کنید،نمره ی بهتری کسب خواهید کرد حتی اگر در کلام خود دچار خطا شوید.زیرا ایلتس به سنجش مواردی میپردازد که در انها مهارت دارید، نه مواردی که در انها مهارت ندارید.پس تا زمانی که ایده هایتان به پایان نرسیده یا دچار تکرار مکررات نشده اید،به پاسخگویی ادامه دهید.چنانچه ممتحن مایل نباشد که شما به صحبت های خود ادامه دهید،کلامتان را قطع خواهد کرد.

نکته شماره ۲:از اصطلاحات استفاده کنید.

یک داوطلب حرفه ای باید بتواند از سخنان روتین و روزمره کمتر استفاده کند و با بهره گیری از اصطلاحات،مهارت خود را به نمایش بگذارد.

ممتحن میخواهد شواهدی مبنی بر مهارت شما در استفاده از زبان انگلیسی خارج از چارچوب کتاب های درسی ببیند.لذا با به کار بردن عبارات و اصطلاحاتی مانند:“I’m a bundle of nerves” به جای عبارت “I’m nervous” سعی کنید او را تحت تاثیر خود قرار دهید.

نکته شماره ۳:سوال را با استفاده از عبارات خود بیان کنید.

عبارات را به طور هوشمندانه استفاده کنید.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS  ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران  ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

 

هرگاه ممتحن سوالی را مطرح کرد،میتوانید فورا سوال را با همان محتوا و مفهوم اما با لغات و عبارات خود بیان کنید.به همین منظور میتوانید از عباراتی مانند “mean (paraphrase question)?” Oh, you استفاده کنید.این یکی از استراتژی های کلیدی در برقراری موثر است. سعی کنید در طول ازمون،دو یا سه بار این کار را تکرار کنید.

نکته شماره ۴:از کلمات و عبارات ربطی به منظور برقراری ارتباط میان ایده هایتان استفاده کنید.

یک داوطلب باید بتواند عبارات ربط دهنده را در جای مناسب خود به کار برد.

این کار دقیقا به چه معنی است؟این کار به معنای استفاده از لغاتی مانند: ‘inother words’, ‘also’, ‘however’ and ‘on the other hand’ برای پیوند دادن ایده ها با یکدیگر است. به خاطر داشته باشید که نباید از یک کلمه بارها و بارها استفاده کنید.پ برای مطمئن شدن از این مورد بهتر است پیش از ازمون و در حین تمرینات خود صدای خود را ضبط کنید تا بعد بتوانید ان را بررسی کنید.

نکته شماره ۵:از اشتباه کردن نترسید!

به خاطر داشته باشید،داوطلبی که از سطح بالایی برخوردار است،به ندرت دچار خطا میشود اما هیچ گاه شمار اشتباهاتش به صفر نمیرسد.

این یعنی با وجود اشتباهات کوچک نیز،هنوز میتوان به نمره ی ۷ یا ۷.۵ دست پیدا کرد.با این حال بعضی داوطلبان به دلیل ترس وافر از ارتکاب خطا،نمره ی زیادی از دست میدهند. به این صورت که با داشتن اضطراب سرعت صحبت کردن انها بسیار اهسته میشود و خطاهایشان کاملا اشکار خواهد شد! ایتم روان صحبت کردن بسیار مهم تر از بدون خطا بدون است.البته چنانچه بتوانید پس از ارتکاب اشتباه،خود را تصحیح کنید،بسیار مفید خواهد بود.

 

Sirielts  با توجه به سابقه درخشان در آموزش و برگزاری دوره های آمادگی آزمون IELTS  در تهران و با بهره گیری از اساتید برتر  و بهترین اساتید آیلتس IELTS ( بهترین استاد آیلتس IELTS ) ( بهترین موسسه آیلتس IELTS  ) ( بهترین معلم خصوصی آیلتس IELTS ) ( آیلتس IELTS در تهران ) ( آیلتس IELTS تضمینی ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) (آیلتس IELTS در تهران ) (آیلتس IELTS تضمینی) (آیلتس IELTS در تهران) ( آزمون آیلتس IELTS در ایران ) ( آزمون آیلتس IELTS ) ( منابع آزمون آیلتس IELTS ) ( کلاس آیلتس IELTS ) ( آموزش آیلتس IELTS) ( دوره فشرده آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS ) ( تضمینی آیلتس IELTS در تهران ) ( کلاس خصوصی   آیلتس IELTS ) ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS )  ( تدریس خصوصی آیلتس IELTS تضمینی ) موفقیت شما را در این آزمون  تضمین میکند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,