قسمت Writing آزمون تافل

قسمت Writing (نوشتاری) آزمون تافل IBT (تافل اینترنتی) در قسمت Writing  (نوشتاری) آزمون تافل IBT, دانشجویان باید نوشتن دو مقاله را به اتمام برسانند. ... ادامه مطلب

Speaing آزمون تافل IBT

قسمت صحبت کردن (Speaking) آزمون تافل IBT (تافل اینترنتی) مهارت گفتاری (Speaking) آکادمیک قسمت Speaking آزمون تافل, توانایی آزمون دهندگان را در ... ادامه مطلب