آرشیو برچسب ها : celpip clb 9

نکته هایی در مورد listening : دقت کافی به نوار ضبط شده داشته باشید هر فایل ضبط شده فقط یکبار می تواند شنیده شود ، پس شما نیاز خواهید داشت که با دقت به آن گوش دهید . مطمئن شوید که تمامی دستورالعمل ها را خوانده اید در اینصورت شما می دانید که نوار ضبط […]