آرشیو برچسب ها : celpip reading task 4

نکات و تکنیک های خواندن چرا داشتن مهارت خواندن در زبان مهم است؟ این مهارت برای یادگیری زبان بسیار مهم است اما چرا؟ خواندن تاثیر بزرگی در فراگیری زبان دارد،مخصوصا تاثیر ان در مهارتهای نوشتاری شما بسیار مشهود است، گرچه زبانشناسان هنوز درنیافته اند که چگونه این اتفاق می افتد. اما منطقی است که هرچه […]