آزمون سلپیپ کانادا

آزمون شنیداری سلپیپ کانادا -Listening Part مروری اجمالی بر فصل پارت شنیداری ازمون،به سنجش درک شما از انگلیسی روزمره میپردازد.اینکه ... ادامه مطلب

هدف آزمون CELPIP

هدف آزمون CELPIP در تهران آزمون CELPIP  یک ازمون چند منظوره با هدف سنجش مهارت های کاربردی زبان انگلیسی و ... ادامه مطلب