دوره فشرده CELPIP

دوره فشرده CELPIP مرکز زبان Sir IELTS با بهترین استاد سلپیپ ایران استاد بهنام علیپوری برگزار کننده دوره فشرده سلپیپ ... ادامه مطلب

سلپیپ در تهران

سلپیپ در تهران (Canadian language benchmark) سلپیپ به معنای معیاری برای سنجش سطح زبانی افراد در کشور کانادا می باشد. ... ادامه مطلب